AZ   |   EN   |   RU

E-books

Bakı xalçaları: yeni çeşnilər

 • Bakı, 2018

Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı

 • Abışov Vaqif Şirin oğlu
 • Bakı, 2017

Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli - 110 il

 • Bakı, 2016

Şollar-Bakı su kəmərinin tarixindən

 • Cabbarov Fərhad Rafiq oğlu, Məmmədov Məmməd Hümbət oğlu
 • Bakı, 2016

Bakı simfoniyası=Бакинская симфония

 • Bakı, 2015

Баку: театры, кинотеатры, концертные залы

 • Баку, 2015

Bakı folklor örnəkləri: II cild

 • Bakı, 2015

Баку: краткий очерк истории города по памятникам зодчества

 • Аджалов Руфат
 • Баку, 2015

Баку: музеи, заповедники, галереи

 • Баку, 2015

Bakı haqqında etüdlər: albom=Sketches on Baku: album

 • Bakı, 2015

Баку и Европа: исторические этюды

 • Каджар Чингиз
 • Баку, 2015

Bakı nefti qələbənin açarı

 • Bakı, 2015

20 Yanvar: tariximizin qanlı və şanlı səhifəsi=20 January: a Bloody and Glorious Page in our History=20 Января: кровавая и славная страница нашей истории

 • Bakı, 2014

Девичья башня. Бакинская Девичья Башня. Языческий комплекс - Баку

 • Гасанов Гасан Азиз оглы
 • Баку, 2014

Приветъ изъ Баку: архивные документы сквозь столетия

 • Алескеров Рустам Керрар оглы
 • Баку, 2014

Комитет бакинских мусульманских общественных организаций

 • Гасанов Гасан Азиз оглы
 • Баку, 2014

Bakı folklor örnəkləri: I cild

 • Bakı, 2014

Qafqaz İslam Ordusu: Bakının azad edilməsi

 • Bakı, 2013

Порт Баку: 450 лет: 1564-2014

 • Арабов Н. , Оруджев Ш.
 • Баку, 2013

Bakıda şəhərsalma XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində=Baku Urban Planning XIX-early XX centuries

 • Fətullayev Şamil
 • Bakı, 2013

Bakı memarları XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində

 • Fətullayev Şamil
 • Bakı, 2013

Bakı, Şirvan, Quba xalçaları: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından: kataloq

 • Bakı, 2013

Bakı. Yeni inkişaf dövrü: II cild

 • Bakı, 2013

Bakı - tarixin səhifələri=Баку - страницы истории

 • Dadaşova Sevda Urxan qızı, Qasımzadə Elbay Ənvər oğlu, Məmmədov Fazil Qulam oğlu
 • Bakı, 2013

Bakı. Yeni inkişaf dövrü: I cild

 • Bakı, 2013

Bakının teatr həyatı: kataloq

 • Bakı, 2013

Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda

 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Bakı, 2013

Bakının memarlıq ensiklopediyası

 • Fətullayev Şamil
 • Bakı, 2013

XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq

 • Fətullayev Şamil
 • Bakı, 2013

Əmircan (Xilə) şəcərələri

 • Bünyatova Fəridə Kərim qızı
 • Bakı, 2012

XXI əsrin Bakı metropoliteni

 • Bakı, 2012

Bakı: Bakıda Polyak məkanları=Baku: Polish Places in Baku

 • Bakı, 2012

XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti

 • Quliyeva Nərgiz Məlik qızı
 • Bakı, 2011

Dünyamızın 20 yanvar faciəsi

 • İsmayılov Niftalı Nəzər oğlu
 • Bakı, 2011

Bakı gülzarının bülbülləri

 • Sona Xəyal
 • Bakı, 2011

İçərişəhər tarixi muzeyinin sikkə kataloqu

 • Pirquliyeva Qənirə Əli qızı
 • Bakı, 2011

Qanlı gecə - Qanlı tarix

 • Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu
 • Bakı, 2011

Məkanların astanasında Bakı tarixini yazan qapılar: 1867-1913=Baku Doors and Entrance Halls: 1867-1913=Au seuil des lieux les portes qui ont écrit l'histoire de Bakou: 1867-1913

 • Əliyev Elçin Tofiq oğlu
 • Bakı, 2011

Музеи и театры Баку

 • Баку, 2011

İçərişəhər

 • Bakı, 2010

Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri=Facade sculptures in Baku:XIX and early XX c.=Sculpture de façade de Bakou:XIX et début du XX s.:III kitab

 • Əliyev Elçin Tofiq oğlu
 • Bakı, 2010

Bakı urbanonimləri

 • Eyvazova Roza Hüseyn qızı
 • Bakı, 2010

Урбо-экологический анализ и моделирование жилых экосистем Баку

 • Кахраманова Шахла Шыхали кызы
 • Баку, 2010

Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri=Facade sculptures in Baku: XIX and early XX c.=Sculpture de façade de Bakou: XIX et début du XX s.:I kitab

 • Əliyev Elçin Tofiq oğlu
 • Bakı, 2010

Bakı tarixindən kollaj: I kitab

 • Fəhmi İlqar
 • Bakı, 2010

Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri=Facade sculptures in Baku: XIX and early XX c.=Sculpture de façade de Bakou:XIX et début du XX s.:II kitab

 • Əliyev Elçin Tofiq oğlu
 • Bakı, 2010

Bakının qurtuluşu

 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Bakı, 2010

Qədim Bakı və Azərbaycan tarixi

 • Həsənov Faiq
 • Bakı, 2010

Баку и окрестности

 • Баку, 2009

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: yanvar 2009

 • Bakı, 2009

Bakı şəhərinin tarixi=The history of Baku

 • Aşurbəyli Sara xanım Balabəy qızı
 • Bakı, 2009

Nobellər və Bakı Nefti=The Nobels and Baku Oil

 • Bakı, 2009

Köhnə Bakı

 • Cabarov Elçin Ağarza oğlu
 • Bakı, 2009

Bakı neftinin və yerli icmalarının tarixi

 • Bakı, 2009

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu

 • Bakı, 2008

Bakının qurtuluşu

 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Bakı, 2008

Баку и немцы

 • Гумбатова Тамара
 • Баку, 2008

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: yanvar 2008

 • Bakı, 2008

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: iyul 2008

 • Bakı, 2008

Qafqaz Türk İslam Ordusu Bakı yollarında

 • Türkər Qaimməqam Rüştü
 • Bakı, 2008

Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu

 • Aşırlı Akif
 • Bakı, 2007

Icheri Sheher in Baku

 • Baku, 2007

Azərbaycan nefti XX əsrdə: hərbi-siyasi baxış

 • İsmayılov İsrafil Zakir oğlu
 • Bakı, 2007

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: iyul 2006

 • Bakı, 2006

Köhnə Bakı

 • Sarabski Hüseynqulu
 • Bakı, 2006

Şirvanşahlar dövləti

 • Aşurbəyli Sara xanım Balabəy qızı
 • Bakı, 2006

Bakı. İçərişəhər

 • İbrahimov Kamil Fərhad oğlu
 • Bakı, 2006

Bakının tacirləri, lotuları, düşmənləri

 • Şeydayev Çingiz Məmməd oğlu
 • Bakı, 2005

"Bakı qəhrəman şəhərdir" beynəlxalq forumu: 11 aprel, 2005=International Forum "Baku is a patriotic city": April 11, 2005=Международный форум "Баку город-герой": 11 апреля, 2005

 • Bakı, 2005

Köhnə Bakını tanıyırsanmı

 • Qılman İlkin
 • Bakı, 2004

Дворец Ширваншахов или Ханака С.Я. Бакуви?

 • Тагиев Искендер Алиискендер оглы
 • Баку, 2003

İlk Bakı bələdiyyələri: ensiklopedik-məlumat kitabı

 • Bakı, 2002

20 Yanvar hadisələri. Sənədlər, mövqelər, şərhlər: 1990-2000

 • Balayev Aydın , Rasim Mirzə
 • Bakı, 2000

Романовы в Баку

 • Паша-заде Энвер
 • Баку, 2000

Bakı şəhəri üzrə investisiya layihələrinin toplusu: I buraxılış

 • Bakı, 2000

Бакинское ханство

 • Искендерова Марзия Сабир кызы
 • Баку, 1999

История города Баку в первой половине XIX века: 1806-1859

 • Тагиев Фуад Азизага оглы
 • Баку, 1999

Мечети и церкви старого Баку: Ч. 1-2

 • Паша-заде Энвер Мансур оглы
 • Баку, 1997

Hacı Zeynalabdin Tağıyev

 • Süleymanov Manaf Fərəc oğlu
 • Bakı, 1996

Bakıda metalişləmə tarixi: IX-XVII əsrlər

 • İbrahimov Fərhad Əlibaba oğlu
 • Bakı, 1995

История города Баку: период средневековья

 • Ашурбейли Сара ханум Балабек кызы
 • Баку, 1992

Нефть и Победа: героические свершения азербайджанских нефтяников в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

 • Агарунов Яков Михайлович
 • Баку, 1991

Планировка и застройка города Баку: 1946-2000 гг.

 • Алиева Аида Салим кызы
 • Баку, 1988

Baku: a guide

 • Agayev Emil
 • Moscow, 1987

Из музыкального прошлого Баку: вторая половина XIX-начало XX века

 • Дильбазова Минира
 • Баку, 1985

Баку за 60 лет в цифрах: статистический сборник

 • Баку, 1980

Документы по истории Баку: 1810-1917

 • Баку, 1978

Промышленность Баку в начале ХХ века

 • Исмаил Махмуд Алиаббас оглы
 • Баку, 1976

Планировка и застройка жилых районов Баку: 1920-1967 гг.

 • Эфендизаде Рена Махмуд кызы
 • Баку, 1971

Köhnə Bakı=Старый Баку=The old Baku

 • Rzaquliyev Ələkbər
 • Bakı, 1970

Баку: экономико-географический очерк

 • Гаджи-заде Абдурахим Мамедия оглы, Ковальская Наталия Яковлевна
 • Баку, 1970

Баку

 • Бретаницкий Леонид Семенович
 • Ленинград, 1970

Баку в годы Великой Отечественной войны: 1941-1945

 • Абасов Мазаир Гамид оглы
 • Баку, 1967

Баку за 40 лет в цифрах: статистический сборник

 • Баку, 1960

Рабочее движение в Баку в годы русской революции

 • Баку, 1956

Баку: исторические и достопримечательные места

 • Баку, 1956

Bakının memarlıq abidələri

 • Bakı, 1955

Очерки по истории Бакинской нефтедобывающей промышленности

 • Пажитнов К. А.
 • Москва, 1940

Из истории забастовочного движения в России накануне империалистической войны: Бакинская забастовка 1914 года

 • Попов Александр
 • Ленинград, 1925

Британский империализм в Баку и Персии: 1917-1918

 • Тбилиси, 1925

Нефтепромышленный рабочий и его бюджет

 • Стопани А. М.
 • Москва, 1924

О нефтяном хозяйстве в России в связи с будущностью Апшеронского полуострова

 • Вышетравский
 • Баку, 1915

Краткий обзор деятельности Съезда Бакинских Нефтепромышленников по народному образованию за время 1897 по 1912 г

 • Баку, 1913

Вопрос о нефтяном кризисе в Бакинском Отделении Императорского Русского Технического Общества

 • Баку, 1913

Рабочие Бакинского нефтепромышленного района

 • Петрович П.
 • Тифлис, 1911

Нефтяная промышленность и торговля зимой 1909-1910 года

 • Баку, 1910

Основные вопросы местного самоуправления: земская реформа на Кавказе и в нефтепромышленном районе г. Баку

 • Семин Орест
 • Баку, 1910

Забастовки бакинских нефтепромышленных рабочих в 1907 году

 • Баку, 1908