AZ   |   EN   |   RU

Biblioqrafiya: Kitablar

Azərbaycan dilində

 • Mənim Bakım = Мой Баку = My Baku / Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, "Azərmarka" şirkəti ; layihənin rəh. L. Güləliyeva ; fot. S. Ələskərov ; mətnin müəl. N. Musəvi.- Bakı: CaspiGroup, n. i. y.- 80 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası / tərt.-müəl. Z. M. Allahverdiyev, ideya müəl. B. M. İbrahimov, red. Z. Mirzə, red. heyəti: Z. M. Allahverdiyev [et al.].
  VIII cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 216 s.
 • Tapdıqoğlu, Nazim. Azərbaycan ərazisinin şəhərləri: respublika ərazisindəki qədim və müasir şəhərlər: ensiklopedik bilgilər / N. Tapdıqoğlu; elmi red. N. Hüseynov; red. V. Muradov.- Bakı: Zərdabi Nəşr MMC, 2019.- 520 s.
 • Süleymanov, Mehman Sirac oğlu. Azərbaycan Ordusunun tarixi / M. S. Süleymanov; elmi red.: A. Ə. Paşayev, P. Q. Darabadi; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.
  I cild: 1917-1918.- Bakı: Maarif, 2018.- 732 s.
 • Mədətov, Qaraş Əli oğlu. Azərbaycan SSR 1941-1945-ci illər müharibəsində: monoqrafiya / Q. Ə. Mədətov; layihənin rəh. Y. M. Mahmudov; elmi red.: C. Ə. Bəhramov, E. Ə. Məhərrəmov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş nəşri.- Bakı: Turxan NPB, 2018.- 544 s.
 • Bakı: uşaqlar üçün: [mənim ilk kitabım] / ideya müəl.: B. A. Bağırzadə, T. Əfəndiyeva; mətnin müəl. L. Abdulina; red.: A. Məmmədzadə, Ü. Məmmədova; rəs.: M. Qafarov, R. Həsənəlizadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 48 s.
 • Bakı xalçaları: yeni çeşnilər / Zirə Mədəniyyət Mərkəzi - Eko-Park, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; ideya müəl. B. Rzayev; elmi red. K. M. Əliyeva; red. L. Əliyeva; ön sözün müəl. X. Əliyeva.- Bakı, 2018.- 276 s.
 • Əlizadə, Səyavuş Teymur oğlu. Bakılı belə danışır - Bakı ləhcəsi: Bakı dialektində işlədilən arxaik, ümumişlək söz və ifadələrin izahlı, etnoqrafik, dialektoloji lüğəti / S. T. Əlizadə; red.: Z. Ağayev, Y. Novruzov.- III nəşr.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 96 s.
 • Əlizadə, Səyavuş Teymur oğlu. Bakılı belə danışır - Bakı ləhcəsi: Bakı dialektində işlədilən arxaik, ümumişlək söz və ifadələrin izahlı, etnoqrafik, dialektoloji lüğəti / S. T. Əlizadə; red.: Z. Ağayev, Y. Novruzov.- III nəşr.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 96 s.
 • Quliyev, Vilayət. Densterfors Bakıda: general Denstervilin Bakı gündəliyi: avqust-sentyabr 1918-ci il / V. Quliyev.- Bakı: Qanun, 2018.- 208 s.
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim: [Azərbaycanda ilk neft bumu haqqında mükəmməl kitab] / M. F. Süleymanov.- Bakı: Qanun, 2018.- 512 s.
 • Nağıyeva-Muxtarova, Dilarə Ağamusa. Hər ömür bir tamaşa.,: Bakı gecələri: [Ağa Musa Nağıyevin keçirdiyi məclislər "Bakı gecələri" adlanıb] / D. A. Nağıyeva-Muxtarova; red.: N. Qafqazlı, B. Qasımova, G. Nağıyeva.- Bakı: Elm, 2018.- 460 s.
 • Hüseynzadə, Bəhruz. İçərişəhər: [XIX-XX əsrlərin fotoqrafiya kolleksiyası] = Icherisheher: [photography collection of XIX-XX centuries] / B. Hüseynzadə; mətnin müəl. F. Babayeva; "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Bakı Fotoqrafiya Evi.- Bakı, 2018.- 59 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Ələskərov, Sənan. İçərişəhər: [fotoqrafiya kolleksiyası] = Icherisheher: [photography collection] / S. Ələskərov; mətnin müəl. F. Babayeva; "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Bakı Fotoqrafiya Evi.- Bakı, 2018.- 35 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Süleymanlı, Sima Azər qızı. Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi / S. A. Süleymanlı; ön sözün müəl. Ə. İ. Əliyev; elmi red. Ə. Sadıqov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2018.- 296 s.
 • Həsənov, Müsəllim. Nobellər neft, milyonçular və qoçular şəhərində / M. Həsənov.- Bakı: TEAS Press, 2018.- 168 s.,
 • Şirvanşahlar irsi dünya muzeylərində = Shirvanshahs’ Heritage in the World’s Museums / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Şəki Regional Elmi Mərkəzi; layihənin rəh. Ə. Ələkbərov; ideya müəl. Ə. Məlikova; tərc.: Z. Hüseynova, İ. Peart, S. İbrahimova; elmi red. N. M. Vəlixanlı; red. S. Ə. Əhmədov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018. - 183 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan memarlıq elementləri = Azerbaijan Architecture Elements / Azərbaycan Dövlət Baş Layihə İnstitutu; ideya müəl. M. Ə. Namazov; ing. dilinə tərc. A. Əzimov; tərt. X. Vəlizadə; red.: Ş. Səlimli-Budad, A. Əzimov, K. Porter.- II nəşr.- Bakı, 2017.- 398 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Abışov, Vaqif. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı / V. Abışov; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2017.- 216 s.
 • Həsənova, A. Ə. Landşaft memarlığının tarixi: dərs vəsaiti / A. Ə. Həsənova, R. Ş. Əliyeva, E. Səmədova; elmi red. N. Nağıyev; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Avropa, 2017.- 160 s.
 • Qaradağ, Raif. Neft fırtınası / R. Qaradağ; türk dilindən tərc. M. Ənsərli; red. N. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2017.- 256 s.
 • Həsənov, Həsən Əziz oğlu. Qız qalası: monoqrafiya / H. Ə. Həsənov; rus dilindən tərc. H. Orucov; elmi red. R. Əfəndiyev; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AMEA Dilçilik İnstitutu, "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.
  II kitab: Bakı tanrıçılıq kompleksi.- III nəşr.- Bakı: TEAS Press, 2017.- 316 s.,
 • Həsənov, Həsən Əziz oğlu. Qız qalası: monoqrafiya / H. Ə. Həsənov ; rus dilindən tərc. H. Orucov; elmi red. R. Əfəndiyev ; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AMEA Dilçilik İnstitutu, "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.
  I kitab: Bakı Qız qalası - III nəşr.- Bakı: TEAS Press, 2017.- 300 s.
 • Reinkarnasiya - tanımadığınız İçərişəhər / "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi; layihənin rəh. C. Kazımov; mətnin müəl. A. Məmmədova.- Bakı, 2017.- 48 s.
 • Xanəliyev, Vahid Məmmədyar oğlu. Şollar-Bakı - 100: su kəmərinin çəkilişi tarixindən / V. Xanəliyev, Ə. Məmmədov; elmi red. K. İbrahimov; red. M. Alıcanov; "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 160 s.
 • Şollar-Bakı - 100: fotoalbom / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; layihənin rəh.: A. A. Əlizadə, Q. Hüseynov; red. heyəti: F. Qədirov [et al.].- Bakı: Turxan NPB, 2017.- 128 s.
 • Əhmədoğlu, Xəlil. Xəzər: roman / X. Əhmədoğlu; red. M. Məcidoğlu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 240 s.
 • Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası / tərt.-müəl. Z. M. Allahverdiyev, ideya müəl. B. M. İbrahimov, red. heyəti: Z. M. Allahverdiyev [et al.]
  VI cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 216 s.
 • Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [et al.]; layihənin rəh.: Y. M. Mahmudov, X. R. Vəliyev; elmi red., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi, 2016.- 408 s.
 • Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri: biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. G. C. Səfərəliyeva; ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov; red. L. Axundova.- Bakı: Zərdabi- Nəşr MMC NPM, 2016.- 648 s.
 • Sultanov, Çapay. Bakı nefti dünya şahmat taxtasında: 1939-1945-ci illər / Ç. Sultanov.- Bakı: TEAS Press, 2016.- 564 s.
 • Fəhmi, İlqar. Bakı tarixindən kollaj: roman-mozaika / İ. Ə. Fəhmi
  I kitab.- Bakı: XAN nəşriyyatı, 2016.- 256 s.
 • Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli- 110 il / T. Ə. Bünyadov [et al.]; red. N. Quliyev; Azərbaycan Respublikasının İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 88 s.
 • İçəri şəhər tarixdə - tarix İçəri şəhərdə: elmi-praktiki konfrans: tezislər toplusu / C. Qiyasi [et al.]; elmi red. K. F. İbrahimov; Azərbaycan Respublikasının İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 36 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • İçəri şəhər tarixdə - tarix İçəri şəhərdə: elmi-praktik konfrans: məqalələr toplusu / C. Qiyasi [et al.]; elmi red. K. F. İbrahimov; Azərbaycan Respublikasının İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 371 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Qacar, Çingiz Oveys oğlu. Köhnə Bakı / Ç. O. Qacar; layihənin rəh. N. Qaramanlı; Azərbaycan Mədəniyyət Fondu.- Bakı: Radius, 2016.- 204 s.
 • Nuriyev, Eldar Sirac oğlu. Müstəqil Azərbaycanda tikinti: 25 il misilsiz inkişaf yollarında / E. S. Nuriyev, Z. M. Allahverdiyev; red. M. Ş. Alıyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 412 s.
 • Nardaran və nardaranlılar / tərt. O. Maşayev ; red. S. Aslanov; ön sözün müəl. L. C. Mövsümova.- Баку: "Nəşriyyat XXI" MMC, 2016.- 122 s.
 • Cabbarov, Fərhad Rafiq oğlu. Şollar-Bakı su kəmərinin tarixindən / F. R. Cabbarov, M. H. Məmmədov; AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 72 s.
 • Səttar Bəhlulzadə: qrafika: [fotoalbom] / layihənin rəh.: E. Orucov, Q. Qasımov; red. E. Xalıqov
  I cild.- Bakı: n. y., n. i. y.- 164 s.
 • Mir-Babayev, Mir-Yusif. Azərbaycan neftinin qısa tarixi / M. F. Mir-Babayev; elmi red.: X. B. Yusifzadə, R. Şükürov
  II kitab.- Bakı, 2015.- 336 s.
 • Azərbaycanın dünya əhəmiyyətli abidələri / R. Ş. Əliyeva [et al.]; elmi red. S. X. Hacıyeva; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2015.- 175 s.
 • Azərbaycanın seçilmiş islam abidələri = Selected Islamic Monuments of Azerbaijan / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərc.: R. Qurbanov, G. Şahbazova; mətnin müəl. G. İsmayılov; red.: S. Mirzəyev, N. Məmmədli; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı.- Bakı, 2015.- 213 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Namazov, Müsəddin Əhməd oğlu. Azərdövlətlayihə = Azerdovlatlayiha / M. Ə. Namazov, E. T. Əliyev; ing. dilinə tərc. A. Əzimov; red.: Ş. Səlimli-Budad, A. Əzimov, K. Porter; Azərbaycan Dövlət Baş Layihə İnstitutu.- Bakı: Mega Basım, 2015.- 261 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Bakı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. Kazımoğlu; tərt.: R. Z. Xəlilov, A. X. Ramazanova; elmi red. T. Səlimov-Şağani.
  II kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 320 s.
 • Bakı haqqında etüdlər: albom = Sketches on Baku: album / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; ideya müəl. E. S. Süleymanov; tərc.: Q. Bayramov, R. Hüseynov; bur. məsul V. Əlibəyov; red. G. Nəsibov.- III nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 167 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Bakı nefti qələbənin açarı: şərəfli keçmiş, işıqlı gələcək: 1941-1945 / Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, "İqtisadiyyat" qəzeti; layihənin rəh. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Neoprint, 2015.- 452 s.
 • Bakı simfoniyası: [fotoalbom] = Бакинская симфония: [фотоальбом] / Paşa Həyat Sığorta; layihənin rəh., baş red. M. Mərcanlı; mətnin müəl.: A. Çerniçenko [et al.]; tərc.: İ. Əsədov, E. Bağırov, Y. Pirt; fot.: F. Xayrullin [et al.].- Bakı: İRS Publishing House, 2015.- 189 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • İlkin, Qılman. Bakı və bakılılar / Q. İlkin; red. A. Musayev.- IV nəşr.- Bakı: Kitab Klubu, 2015.- 440 s.
 • Şirvanşahlar sarayı: tarix, həqiqətlər, mülahizələr: elmi-praktik konfrans: tezislər toplusu / C. Qiyasi [et al.]; elmi red. V. Quliyeva; Azərbaycan Respublikasının İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 79 s.
 • Şirvanşahlar sarayı: tarix, həqiqətlər, mülahizələr: elmi-praktik konfrans: məqalələr toplusu / C. Ə. Qiyasi [et al.]; elmi red. V. Quliyeva; Azərbaycan Respublikasının İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 375 s.
 • Azərbaycan paytaxtları: elmi-praktik konfrans: tezislər toplusu / "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi; elmi red. V. Quliyeva.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 68 s.
 • Azərbaycan paytaxtları: elmi-praktik konfrans: məqalələr toplusu / C. Qiyasi [et al.]; elmi red. V. Quliyeva; "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 280 s.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Azərbaycanın sehirli abidələri / E. T. Əliyev, N. E. Əlizadə; red.: N. H. Əbdülrəhmanlı, T. Zamanova; ill. N. Hacıyev.- Bakı, 2014.- 183 s.
 • Bakı folklor örnəkləri / AMEA Folklor İnstitutu; tərt., ön sözün müəl.: R. Z. Xəlilov, A. Ramazanova; red. İ. İ. Abbaslı; layihənin rəh. M. K. İmanov
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 308 s.
 • Axundova, Gülşən İslam qızı. Binəqədi rayonunun toponimiyası: problemlər və perspektivlər / G. İ. Axundova; elmi red. Q. İ. Məşədiyev.- Bakı: Afpoliqraf, 2014.- 80 s.
 • Mehri, Gülnarə. Neft Bakısı "nağılı" / G. Mehri.- Bakı: Gənclik, 2014.- 352 s.
 • Tağıyev, İskəndər Əliskəndər oğlu. Şirvanşahlar sarayı, yaxud Seyid Yəhya Bakuvinin xanəgahı / İ. Ə. Tağıyev; ön sözün müəl. M. A.A.Y. Talıbov.- Bakı, 2014.- 152 s.
 • 5 polyak memarın 15 Bakı binası = 15 budowli Baku 5 polskich architektów = 15 mansions by 5 Polish architects in Baku / layihənin rəh. E. Süleymanov; tərc.: Q. Bayramov, Y. Karetina; red.: G. Nəsibov, İ. Muxtarova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 160 s.- Azərbaycan, polyak və ingilis dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Abşeron memarlığı: albom / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 476 s.
 • Ağazadə, Rüfət Rüfət oğlu. Azərbaycan memarlığı: inkişaf yollarında = Архитектура Азербайджана: на путях развития / R. R. Ağazadə, Y. M. İbrahimli; elmi red. E. Ə. Qasım-zadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 384 s.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova
  V cild: Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi = Архитектура Азербайджанской Республики современного периода / N. H. Nağıyev, F. M. Hüseynov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 352 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova
  V cild: Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi = Modern architectural period of Azerbaijan Republic / N. H. Nağıyev, F. M. Hüseynov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 344 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova.
  IV cild: Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı: XIX-XX əsrin əvvəlləri = Архитектура раннего капиталистического периода: XIX - начало XX века / R. H. Əbdülrəhimov, N. C. Abdullayeva.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 352 s.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova.
  IV cild: Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı: XIX-XX əsrin əvvəli = Architecture in the early period of Capitalism: the XIX - begining of the XX c.c. / R. H. Əbdülrəhimov, N. C. Abdullayeva.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 344 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova.
  III cild: Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvələrində = Архитектура Азербайджана XV - начала XIX веков / R. B. Əmənzadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 232 s.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova.
  III cild: Azərbaycan memarlığı : XV-XIX əsrin əvvələrində = Architecture of Azerbaijan : in the XV - early XIX centuries / R. B. Əmənzadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013. - 224 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova.
  II cild: Orta əsrlər memarlığı : VIII-XV əsrlər = Архитектура средних веков: VIII-XIV вв. / G. H. Məmmədova, Z. G. Məmmədova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 316 s.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova.
  II cild: Orta əsrlər memarlığı: VIII-XIV əsrlər = Medieval Architecture: VIII-XIV century / G. H. Məmmədova, Z. G. Məmmədova.- Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 315 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. G. H. Məmmədova.
  I cild: Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı = Архитектура Азербайджана древнего и раннесредневекового периода / G. H. Məmmədova, S. Hacıyeva.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 276 s.
 • Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ; elmi red. G. H. Məmmədova.
  I cild: Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı = Architecture of Azerbaijan in the ancient and early medieval period / G. H. Məmmədova, S. Hacıyeva.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013. - 268 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Vəlişov, Nazim Tapdıq oğlu. Azərbaycan şəhərləri: respublika tabeliyində olan şəhərlər və qədim Azərbaycan şəhərləri: ensiklopedik bilgilər / N. T. Vəlişov, İ. N. Məmmədov; ön sözün müəl. Ş. Y. Göyçaylı; elmi red. K. M. Abdullayev.- Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2013.- 288 s.
 • Əfəndiyev, Vüsət Əmir oğlu. Azərbaycanda qəsəbə / V. Ə. Əfəndiyev, F. E. Qasımova; elmi red. N. A. Babaxanov; red. Ş. Tahirqızı.- Bakı: "EMK" nəşriyyatı, 2013.- 219 s.
 • Dadaşova, Sevda Urxan qızı. Bakı - tarixin səhifələri = Баку- страницы истории / S. U. Dadaşova, E. Ə. Qasımzadə, F. Q. Məmmədov; ing. dilindən tərc. T. Kərimova; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; fotoqr.: Y. Xəlilov, F. Xayrulin, E. T. Əliyev; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- əlavə edilmiş və yeniləşmiş II nəşri.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 188 s.- Azərbaycan və rus dillərində
 • Bakı haqqında etüdlər: albom = Sketches on Baku: album / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; ideya müəl. E. S. Süleymanov; tərc.: Q. Bayramov, T. Qurbanova; red. G. Nəsibov.- Baku: Şərq-Qərb, 2013.- 168 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məşədiyev, Qara İbrahim oğlu. Bakı küçələri: adlar və talelər: monoqrafiya / Q. İ. Məşədiyev; elmi red. R. H. Eyvazova.
  I kitab.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 324 s.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Bakı memarları XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 296 s.
 • Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər: 1918-1919 / M. Ə. Rəsulzadə; tərt., tərc., ön sözün müəl. Ş. A. Hüseynov, red. A. Əzimova.- Bakı: Qanun, 2013.- 160 s.
 • Bakı, Mart 1918-ci il: Azərbaycan qırğınları sənədlərdə / Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi; tərt. S. Ə. Rüstəmova-Tohidi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2013.- 456 s.
 • Bakı, Şirvan, Quba xalçaları: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından: kataloq / AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; tərt. G. S. Abdulova [et al.]; ing. dilinə tərc. G. Şükürova; elmi red. N. M. Vəlixanlı; mətnin müəl. X. Əsədova; fot. M. Nəsirov.- Bakı: Ziya, 2013.- 176 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Dadaşova, Sevda Urxan qızı. Bakı- tarixin səhifələri = Baku- Pages of History / S. U. Dadaşova, E. Ə. Qasımzadə, F. Q. Məmmədov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; fotoqr.: Y. Xəlilov, F. Xayrulin, E. T. Əliyev; ing. dilindən tərc. T. Kərimova; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Əlavə edilmiş və yeniləşmiş II nəşri.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 188 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Bakı: 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr / Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- Bakı, 2013.- 247 s.
 • Bakı: yeni inkişaf dövrü: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  II cild.- Bakı, 2013.- 400 s.
 • Bakı: yeni inkişaf dövrü: 2 cilddə / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi
  I cild.- Bakı, 2013.- 366 s.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Bakıda şəhərsalma XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində = Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX- начала XX века / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; elmi red. V. İ. Pilyavski; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 352 s.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Bakıda şəhərsalma XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində = Baku Urban Planning XIX- early XX centuries / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; elmi red. V. İ. Pilyavski; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 340 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Bakının memarlıq ensiklopediyası / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; red. A. B. Şirəlizadə; foto: Ş. S. Fətullayev-Fiqarov, A. Talıbov; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 528 s.
 • Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Bakının qəhrəman müdafiəçisi: general Məmməd Bağır Hadı oğlu Bağırov: 1901-1946-cı illər / M. P. Zülfüqarlı; elmi red. K. Şükürov.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 68 s.
 • Bakının teatr həyatı: kataloq / AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; elmi red. N. M. Vəlixanlı; mətnin müəl.: N. M. Vəlixanlı, Z. Dulayeva.- Bakı: Ziya, 2013.- 212 s.
 • Heydər Əliyev adına: fotoalbom / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh., ön sözün rəh. Ə. M. Qarayev, mətnin müəl.: V. Bəhmənli, Ə. Əsədzadə.- Bakı: Renessans, 2013.- 496 s.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. İ.V. Qoslabski - "Qafqazlı Rastrelli" = И.В. Гославский- "Кавказский растрелли" / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 72 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. İ.V. Qoslabski - "Qafqazlı Rastrelli" = J.V.Goslavski- "The Caucasian Rastrelli" / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 67 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Keçmiş Persidskaya küçəsindəki sehrli bina və onun şamaxılı müəllifi = Magiczna budowla przy dawnej ulicy Persydskiej i jej konstruktor z Szemacha = Magic building in former Persidskaya Street and its author from Shamakhi / mətn. F. Babayev; ред. G. Nəsibov; ing. dilindən tərc. Q. Bayramov; polyak dilindən tərc. Y. Karetina.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 40 s.- Azərbaycan, ingilis və polyak dillərində.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Konstruktivizm dövrü: XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı = Architecture of Baku During Constructivism Epoch: 1920-1930S / E. T. Əliyev; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; ing. dilinə tərc.: A. Əzimov, E. Cabbarlı; rus dilinə tərc. İ. Marqolina; azərb. dilinə tərc. red. N. H. Əbdülrəhmanlı; ing. dilinə tərc. red. A. Əzimov; rus dilinə tərc. red. N. Əliyeva; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 272 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Konstruktivizm dövrü: XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı = Архитектура Баку эпохи конструктивизма: 1920-1930-е годы XX века / E. T. Əliyev; red. N. H. Əbdülrəhmanlı; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 268 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Memar İ.K. Ploşko - "İsmailiyyə"nin müəllifi = Архитектор И.К. Плошко- автор "Исмаилии" / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 64 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Memar İ.K. Ploşko- "İsmailiyyə"nin müəllifi = Architect I.K. Ploshko- Author of "Ismailiya" / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 58 s.
 • Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası = История архитектуры, градостроительства и реставрации = The History of Architecture, Town-Planning and the Reconstruction of monuments / Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, Международная Академия Архитектуры Стран Востока, Eastern Countries International Academy of Architecture; red. heyəti: Ş. S. Fətullayev-Fiqarov [et al.]; baş red. R. Əliyeva; red. S. M. Tangudur
  № 1 (5) / R. Əliyeva [et al.].- Bakı: Afpoliqraf, 2013.- 186 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Mühəndis-polkovnik N.A. Fon Der Nonne = Инженер-полковник Н.А. Фон Дер Нонне / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 52 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Mühəndis-polkovnik N.A. fon der Nonne = Engineer-Colonel N. A. fon der Nonne / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 52 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Mülki mühəndis Zivər bəy Əhmədbəyov = Civil engineer Ziverbey Ahmadbeyov / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 40 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Rəhimli, Əbülfəz Haşim oğlu. Mərdəkan / Ə. H. Rəhimli.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 288 s.
 • Məmmədov, Fazil Qulam oğlu. Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri: albom / F. Q. Məmmədov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 196 s.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Qafar İzmaylov = Gafar İzmailov / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 80 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Qafar İzmaylov = Кафар Измайлов / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 84 s.
 • Qafqaz İslam Ordusu: Bakının azad edilməsi / tərt.: M. M.C. Rıhtım, S. Gündoğdu; red. M. A. Nuriyeva.- Bakı: Nurlar NPM, 2013.- 60 s.
 • Əliyev, Nəriman. Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov = Садых Дадашев и Микаэль Усейнов / N. Əliyev; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 40 s.
 • Səttar Bəhlulzadə: 1909-1974: rəngkarlıq, qrafika = Sattar Bahlulzade: 1909-1974: painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev; mətnin müəl. Ə. Məmmədova; ing. dilinə tərc.: N. Tağıyev, Ə. Məlikova; fotoqr. Ə. Ağasiyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 104 s.- Azərbaycan və ingilis dilində.
 • Bayramov, Rizvan. XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı / R. Bayramov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 136 s.
 • Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq: monoqrafiya / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 480 s.
 • Bayram, Tofiq. Ay anam Bakı!: [şeirlər] / T. Bayram; tərt. Z. Bayramova.- Bakı: Qanun, 2012.- 280 s.
 • Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası / tərt.-müəl.: B. M. İbrahimov, Z. M. Allahverdiyev, red. M. Alıyev
  I cild.- Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2012.- 336 s.
 • Azərbaycanın neft və qaz tarixindən maraqlı faktlar = Intresting facts from Azerbaijan oil and gas history = Интересные факты из истории нефти и газа Азербайджана / SOCAR.- Bakı, 2012.- 29 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Bakı abidələri 3D.- Bakı: Caspian supplies, n. i. y.- 10 rəngli foto.
 • Aşurbəyli, Sara xanım Balabəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi: VIII-X əsrlər / S. B. Aşurbəyli; tərc. İ. B. Umudlu.- Bakı: Apostrof, 2012.- 340 s.
 • Balaxanı: dünən və bu gün / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; tərt.: Ç. G. Gülalıyev, A. Hacıyeva, G. Çingizqızı.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 128 s.
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim / M. F. Süleymanov.- Bakı: Qanun, 2012.- 504 s.
 • Gecə və gündüz = Day and night = День и ночь: Şirvanşahlar Sarayı Ansamblı / "İçərişəhər" Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı, 2012.- 12 açıqça.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Memarlıq abidələrinin qorunması və bərpası / AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu; elmi red. Ş. S. Fətullayev-Fiqarov.- Bakı: Təknur, 2012.- 200 s.
 • Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası = История архитектуры, градостроительства и реставрации = The History of Architecture, Town-Planning and the Reconstruction of Monuments / Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, Международная Академия Архитектуры Стран Востока, Eastern Countries International Academy of Architecture; red. heyəti: Ş. S. Fətullayev-Fiqarov [et al.]; baş red. R. Əliyeva; red. S. M. Tangudur
  № 2 (3) / R. Əliyeva [et al.].- Bakı, 2012.- 218 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası = История архитектуры, градостроительства и реставрации = The History of Architecture, Town-Planning and the Reconstruction of Monuments / Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, Международная Академия Архитектуры Стран Востока, Eastern Countries International Academy of Architecture; red. heyəti: Ş. S. Fətullayev-Fiqarov [et al.]; baş red. R. Əliyeva; red. S. M. Tangudur
  № 1 (2) / R. Əliyeva [et al.].- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 234 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Səttar Bəhlulzadə: rəngkarlıq və qrafika [fotoalbom] = Sattar Bahlulzade: painting and graphics / layihənin rəh. R. Həşimov; mətnin müəl. Ş. Y. Məlikova; tərc. L. Həmidova; red. S. Babullaoğlu.- Bakı: Xalq Bank, 2012.- 228 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • XXI əsrin Bakı metropoliteni / red. heyəti: T. M. Əhmədov [et al.].- Bakı, 2012.- 608 s.
 • Bünyatova, Fəridə Kərim qızı. Əmircan (Xilə) şəcərələri / F. K. Bünyatova; red. İ. Q. Abbasov.- Bakı: Tuna, 2012.- 512 s.
 • Pirquliyeva, Qənirə Əli qızı. "İçərişəhər" tarixi muzeyinin sikkə kataloqu = Catalogue of the Coins of the Museum of History of "Icherisheher" = Каталог Монет Музея Истории "Ичеришехер" / Q. Ə. Pirquliyeva; "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı, 2011.- 184 s.
 • Bakı: turist atlası / Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; elmi məsl. Q. Ş. Məmmədov; red.: İ. V. Konovalova, L. G. Azarenko, H. Ə. Qafarova.- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2011.- 159 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Bakı haqqında 20 etüd: [kitab-albom] = 20 Sketches on Baku: [book-album] / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; tərc.: Q. H. Bayramov, T. Əhmədov; ideya müəl. E. Süleymanov; bur. məsul V. Əlibəyov; red. G. Nəsibov; fot. B. Cəfərov [et al.].- Bakı: AVCİYA, 2011.- 165 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Bakı- Neapol: sentyabr 1972: album di foto = Baku - Napoli: 1972, settembre / Ambasciata della Republica di Azerbaigian in Italia.- Roma: s. p., s. an.- 68 s.- Azərbaycan və italyan dillərində.
 • Sadıqzadə, Altay. Bakı: rəngkarlıq və qrafika: albom = Baku: painting & graphics: album / A, Sadıqzadə; ÜNS yaradıcılıq səhnəsi.- Bakı: Şərq-Qərb, n. i. y.- 136 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əlizadə, Səyavuş Teymur oğlu. Bakılı belə danışır (Bakı ləhcəsi): Bakı dialektində işlədilən arxaik, ümumişlək söz və ifadələrin izahlı, etnoqrafik, dialektoloji lüğəti / S. T. Əlizadə; red.: Z. A. Ağayev, Y. Novruzov
  I hissə.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 80 s.
 • Cəbiyeva, Təranə Kommuna qızı. İçərişəhərin əbədi sakini / T. K. Cəbiyeva; red. M. Borçalı.- Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2011.- 108 s.
 • Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası = История архитектуры, градостроительства и реставрации = The history of architecture, town-planning and the reconstruction of monuments / Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Международная Академия Архитектуры Стран Востока, Eastern Countries International Academy of Architecture; red. heyəti: Ş. S. Fətullayev-Fiqarov [et al.]; baş red. R. Əliyeva; red. S. M. Tangudur
  № 1 / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov [et al.].- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 226 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Məkanların astanasında Bakı tarixini yazan qapılar: 1867-1913 = Baku Doors and Entrance Halls: 1867-1913 = Au seuil des lieux les portes qui ont écrit l'histoire de Bakou: 1867-1913 / E. T. Əliyev; ing. dilinə tərc. A. Əzimov; fr. dilinə tərc.: K. Piriyev, K. Əhmədova; red.: P. Əliyeva, A. Əzimov, A. Demulən; fot.: E. T. Əliyev, N. Novruzov, F. Xayrullin; rəssam İ. Məmmədov; Azərbaycanda Fransa Respublikası səfirliyinin nəzdində Bakıdakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı, 2011.- 379 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində.
 • Əliyev, İlqar Məmmədəli oğlu. Sirr və açar: Qız Qalası "Leyli və Məcnun"un məqbərəsidir / İ. M. Əliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 156 s.
 • Azərbaycan nefti = Azerbaijan Oil / layihənin rəh. R. İ. Abdullayev [et al.]; red.: T. Mahmudova, N. Quliyev; tərc.: İ. Peart, S. İbrahimova, R. A. Cəfərov.- Bakı, 2010.- 352 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan poçt markaları: İçəri şəhər = The Postage Stamps of the Republic of Azerbaijan: Icheri Sheher / Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, "Azərmarka" şirkəti.- Bakı, 2010.- 10 ədəd.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri = Facade sculptures in Baku: XIX and early XX c. = Sculpture de façade de Bakou: XIX et début du XX s. / E. T. Əliyev; ön sözün müəl. Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; red. P. Əliyeva; ing. dilinə tərc. A. Əzimov; fr. dilinə tərc.: K. Əhmədova, L. Aubri; fot. E. T. Əliyev [et al.]
  III kitab.- Bakı, 2010.- 332 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri = Facade sculptures in Baku: XIX and early XX c. = Sculpture de façade de Bakou: XIX et début du XX s. / E. T. Əliyev; ön sözün müəl. Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; red. P. Əliyeva; ing. dilinə tərc. A. Əzimov; fr. dilinə tərc.: K. Əhmədova, L. Aubri; fot. E. T. Əliyev [et al.]
  II kitab.- Bakı, 2010.- 338 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri = Facade sculptures in Baku: XIX and early XX c. = Sculpture de façade de Bakou: XIX et début du XX s. / E. T. Əliyev; ön sözün müəl. Ş. S. Fətullayev-Fiqarov; red. P. Əliyeva; ing. dilinə tərc. A. Əzimov; fr. dilinə tərc.: K. Əhmədova, L. Aubri; fot. E. T. Əliyev [et al.]
  I kitab.- Bakı, 2010.- 320 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində.
 • Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri = Facade sculptures in Baku: XIX and early XX c. = Sculpture de façade de Bakou: XIX et début du XX s. - Bakı, 2010.- 44 s.- Azərbaycan, ingilis və fransız dillərində.
 • Fəhmi, İlqar.. Bakı tarixindən kollaj / İ. Fəhmi
  I kitab.- Bakı: Qanun, 2010.- 292 s.
 • Eyvazova, Roza Hüseyn qızı. Bakı urbanonimləri / R. H. Eyvazova; elmi red. Q. İ. Məşədiyev; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı, 2010.- 40 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Bakının qurtuluşu / N. Q. Yaqublu; elmi red. S. R. Məmmədli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 200 s.
 • Dövlət Bayrağı Meydanı: [Albom].- Bakı, 2010.- 75 s.
 • Dövlət Bayrağı Meydanının açılış mərasimi: Bakı, 1sentyabr 2010-cu il: [fotoalbom].- Bakı, 2010.- 51 s.
 • İçərişəhər = Icherisheher / Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi; ill. X. Mirzəyev.- Bakı: "Azərmarka" şirkəti, 2010.- 12 açıqca.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İçərişəhər = Icherisheher / "İçərişəhər" Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı, 2010.- 36 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İçərişəhər Azərbaycan poçt markalarında = Icherisheher on the postage stamps of Azerbaijan / Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, "Azərmarka" şirkəti; red. heyəti: İ. Bağırlı [et al.].- Bakı, 2010.- 39 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Abasov, Arif Xanlar oğlu. İslam memarlığı və inşaat / A. X. Abasov, E. A. Abasov, E. N. Hüseynova; elmi red.: P. Qurbanov, T. Məmmədova; red.: V. H. Kərimov, F. Şahin.- Bakı: Qərb Universiteti NPM, 2010.- 83 s.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Müasir Azərbaycan memarları = Contemporary Azerbaijan Architects / E. T. Əliyev; ing. dilinə tərc. A. Əzimov; red. P. Əliyeva.- II nəşri.- Bakı: SPFM Publishing House, 2010.- 510 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində
 • Novxanı: sərvətimiz- şəxsiyyətlərimizdir / T. Babayev [et al.]; red. V. Ağayev [et al.].- Sumqayıt: Zərdabi NP MMC, 2010.- 480 s.
 • Həsənov, Faiq Mobil oğlu. Qədim Bakı və Azərbaycan tarixi / F. M. Həsənov.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 72 s.
 • Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır: sərgi kataloqu / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi; tərt. F. S. Xəlilli; elmi red. N. M. Vəlixanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 64 s.
 • Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır: beynəlxalq konfransın tezisləri: 9-10 noyabr 2009-cu il = Baku capital of islamic culture: abstracts of international conference: 9-10 november 2009 = Баку столица исламской культуры: тезисы международной конференции: 9-10 ноября 2009 / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi.- Bakı: Elm və Təhsil NPM, 2009.- 168 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Bakı neftinin və yerli icmalarının tarixi / L. Əliyeva [et al.]; tərc., red. Ə. Novruzov, elmi red. L. Əliyeva; Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Qanun, 2009.- 264 s.
 • Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  Yanvar, 2009.- Bakı, 2009.- 185 s.
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim / M. F. Süleymanov.- Bakı: Xəzər nəşriyyatı, 2009.- 344 s.
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim [Elektron resurs] / M. F. Süleymanov.- Bakı: Xəzər, 2009.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).
 • İçərişəhər / "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi.- Bakı, 2009.- 32 s.
 • Cabarov, Elçin Ağarza oğlu. Köhnə Bakı: reproduksiya / E. A. Cabarov; tərt. R. İsmayılov.- Bakı: Altun kitab, n. i. y.- 31 s.
 • Qaradağ, Raif. Neft fırtınası / R. Qaradağ; türk dilindən tərc. M. Ənsərli; red. N. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2009.- 256 s.
 • Xəlilova, Mehparə İmamverdi qızı. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Bakıda sənətkarlıq: tarixi-etnoqrafik tədqiqat: monoqrafiya / M. İ. Xəlilova; elmi red. T. Ə. Bünyadov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 200 s.
 • Mirbabayev, Miryusif Fazil oğlu. Azərbaycan neftinin qısa tarixi / M. F. Mirbabayev; elmi red. R. İ. Şükürov.- Bakı, 2008.- 336 s.
 • Azərbaycanın tarixi-memarlıq abidələri: məlumat kitabçası / tərt. Ş. Məmmədova; elmi red. F. M. Əliyev; red. A. N. Mustafayev.- Bakı, 2008.- 136 s.
 • Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  Yanvar, 2008.- Bakı: Səda, 2008.- 164 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Bakının qurtuluşu / N. Q. Yaqublu; elmi red. S. R. Məmmədli.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 256 s.
 • Kürdəxanı / tərt. S. H. Əlizadə [et al.]; red. A. Ə. Buzovnalı.- Bakı: Qarabağ, 2008.- 432 s.
 • Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Müasir Azərbaycan memarları = Contemporary Azerbaijan Architects = Современные азербайджанские архитекторы / E. T. Əliyev; ing. dilinə tərc.: A. Əzimov, İ. Hümbətov; red. S. Abbasbəyli.- Bakı, 2008.- 530 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • "Bakı"[Açıqçalar] = Baku in cards / foto. S. Rasim.- Bakı: Qismət, n. i. y.- 16 rəngli foto.
 • Azərbaycan.- w. c.: [w. p.], w. y.- 16 rəngli foto.
 • Azərbaycan mənzərələri = Azerbaijan landscapes: fotolar / Azərbaycan-alman birgə müəssisəsi; foto. F. Məmmədov.- İstanbul: Keskin Color LTD, n. i. y.- 9 rəngli foto.- Azərbaycan və alman dillərində
 • Bakı = Baku / Azərbaycan-alman birgə müəssisəsi; foto. F. Məmmədov.- İstanbul: Keskin Color LTD, n. i. y.- 13 s.- Azərbaycan və alman dillərində.
 • Bakı: fotoalbom = Баку: фотоальбом = Baku: photo album / tərt. S. Məmmədov; red. P. Rüstəmzadə; foto.: S. Rasim, P. Qasımov, Ə. Ağasiyev.- Bakı: Qismət, n. i. y.- 64 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Bakı memarlığında "Art Nouveau" [Elektron resurs] = "Art Nouveau" style in architecture of Baku = L’"Art Nouveau" dans l’architecture de Bakou = Stile "Art Nouveau" nell’architettura di Baku / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Digital Age , 2007.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).- Azərbaycan, ingilis, fransız və italyan dillərində.
 • Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: statistik məcmuə / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; tərt. A. M. Vəliyev; bur. məsul A. Abbasəliyev
  İyul, 2008.- Bakı: Səda, 2008.- 182 s.
 • Fəhmi, İlqar. Bakı tarixindən kollaj: bədii-publisistik roman / İ. Fəhmi; red. U. Rəhimoğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
  I kitab.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.- 192 s.
 • Baku: photoalbum.- Baku: AzerOlympic International Company, 2007.- 36 p.- İngilis dilində
 • Rzayev, Sədi Məmmədrza oğlu. Məhəmmədi: kitab-albom / S. M. Rzayev; ön söz müəl., red. Ə. Vəkil.- Bakı: Nurlan, 2007.- 272 s.
 • Hüseynli, Asif Vasib oğlu. Zabrat və zabratlılar / A. V. Hüseynli; red. Ə. İ. Muxtarova.- Bakı: Nurlan, 2007.- 528 s.
 • Quliyeva, Nərgiz Məlik qızı. Azərbaycan incəsənəti / N. M. Quliyeva, Z. A. Əliyev; Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, Ekson Mobilin törəmə şirkəti
  I cild: Mənbələr.- Bakı: Buta dizayn NE, 2006.- 104 s.
 • Bakı muzeyləri = Muzeums of Baku / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Azərbaycan Milli Komitəsi; tərt. R. S. Tağıyeva [et al.].- Bakı, 2006.- 123 s.- Azərbaycan və ingilis dilində.
 • Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  İyul, 2006.- Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2006.- 142 s.
 • Aşurbəyli, Sara Balabəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi: orta əsrlər dövrü / S. B. Aşurbəyli; rus dilindən tərc. İ. B. Umudlu.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 351 s.
 • Aşurbəyli, Sara Balabəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi: orta əsrlər dövrü / S. B. Aşurbəyli; elmi red. Z. M. Bünyadov; rus dilindən tərc. A. Bağırov.- Bakı: Avrasiya Press, 2006.- 416 s.
 • Aşurbəyli, Sara Balabəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi: orta əsrlər dövrü / S. B. Aşurbəyli.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 343 s.
 • İlkin, Qılman. Bakı və Bakılılar / Q. İlkin; red. A. Musayev.- III nəşri.- Bakı: Nurlar NPM, 2006.- 384 s.
 • İbrahimov, Kamil Fərhad oğlu. Bakı: İçərişəhər: monoqrafiya / K. F. İbrahimov; ön söz T. Bünyadov; elmi red. F. Ə. İbrahimov.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 256 s.
 • Sarabski, Hüseynqulu. Köhnə Bakı / H. Sarabski; red. Ə. Quluyev; rəssam Ə. Əzimzadə; bur. məsul Ə. Güləliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 144 s.
 • Aşurbəyli, Sara Balabəy qızı. Şirvanşahlar dövləti / S. B. Aşurbəyli.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 323 s.
 • Aşurbəyli, Sara xanım Balabəy qızı. Şirvanşahlar dövləti: monoqrafiya / S. B. Aşurbəyli.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 323 s.
 • Aşubəyli, Sara xanım Balabəy qızı. Şirvanşahlar dövləti: VI-XVI əsrlər / S. B. Aşurbəyli; rus dilindən tərc. A. Bağırov; red. E. Məmmədyarova; bur.məsul U. Rəhimoğlu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Avrasiya Press, 2006.- 416 s.
 • "Bakı qəhrəman şəhərdir" beynəlxalq forumu: 11 aprel, 2005 = International Forum "Baku is a patriotic city": April 11, 2005 = Международный форум "Баку город-герой": 11 апреля, 2005 / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası, Respublika Müharibə, Əmək, Silahlı Qüvvələr və Hüquq-Mühafizə Orqanları Veteranları Şurası.- Bakı, 2005.- 30 s.
 • "Bakı qəhrəman şəhərdir" beynəlxalq forumu: 11 aprel 2005-ci il: sənədlərdə və nəşrlərdə = Международный форум "Баку город-герой": 11 апреля 2005 года: в документах и публикациях / Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; red. E. Süleymanov [et al.].- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 248 s.
 • Mirzəliyev, Canalı Xanalı oğlu. "Bakı üzüyü"nün qaşında gövhər, dünyanın incisi - İçərişəhər / C. X. Mirzəliyev; elmi red. C. Qiyaslı.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2005.- 128 s.
 • Məmmədov R.N. Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski / R. N. Məmmədov, V. M. Həsənov, R. M. Əzizova; red.: N. Əliyev.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 130 s.
 • Şeydayev, Çingiz Məmməd oğlu. Bakının tacirləri, lotuları, düşmənləri / Ç. M. Şeydayev; elmi red. Q. Məmmədov.- Təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Bakı: Ulu, 2005.- 784 s.
 • Əliyev, Nəriman Əşrəf oğlu. Heydər Əliyev və Bakının memarlığı / N. Ə. Əliyev.- Bakı: Ulduz, 2005.- 223 s.
 • Əsəd bəy, Məhəmməd. Şərqdə neft və qan: tarixi- publisistik roman / M. Əsəd Bəy; red.: S. Abdullayev, G. Pirnəzərova; alman dilindən tərc. Ç. Qurbanlı; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2005.- 328 s.
 • İlkin, Qılman. Köhnə Bakını tanıyırsanmı / Q. İlkin; red.: A. İsabəyli.- II nəşri.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 116 s.
 • Atakişiyev, Hacıəmi. Şəhər mühiti və reklam: metodik vəsait / H. Atakişiyev.- Bakı: Qanun, 2004.- 112 s.
 • Əsgərov, Nəbi Ələsgər oğlu. Xətai rayonu: mənəvi dünyası, keçmişi, bu günü / N. Ə. Əsgərov; red. V. Nəsir.- Bakı: Nərgiz, 2003.- 239 s.
 • İbrahimov, Fərhad. Bakı: İçəri şəhər: arxeoloji albom / F. İbrahimov, K. Fərhadoğlu; tərc.: E. İbrahimov, S. Birch; elmi red.: Q. Əhmədov, S. Hüseynova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.
  I cild.- Bakı: OKA Ofset, 2002.- 112 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • İbrahimov, Fərhad Əlibaba oğlu. Bakı: İçəri şəhər = Баку: Ичэри Шехер = Baku: Icheri Sheher / F. Ə. İbrahimov, K. Fərhadoğlu.
  I cild: Arxeoloji albom = Археологический альбом = Archeology album / tərc.: E. İbrahimov, S. Birch; red.: Q. Əhmədov, S. Həsənova.- Bakı: OKA Ofset, 2002.- 112 s.
 • İlk Bakı bələdiyyələri: ensiklopedik-məlumat kitabı.- Bakı: Mütərcim, 2002.- 272 s.
 • Səlimov-Şağani, Təvəkkül. Şüvəlan / T. Səlimov-Şağani.- Bakı: XXI-YNE, 2002.- 104 s.
 • Azərbaycan Respublikası məscidlərinin ensiklopediyası / İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi; tərt. Ə. Behbudlu; red. Ə. Q. Hacızadə.- Bakı: Beynəlxalq Əl-Huda Nəşriyyatı, 2001.- 310 s.
 • Qasımlı, Qafar Qərib oğlu. Qədim neft məbədi: "Balaxanıneft"in 130 illiyinə həsr olunur / Q. Q. Qasımlı; red. İ. Məmmədli.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2001.- 320 s.
 • Mehdiyev, Ərəstun Balaxan oğlu. Azərbaycan neft sənayesi XIX yüzilin son rübündə: dərs vəsaiti / Ə. B. Mehdiyev; red. S. S. Əliyarlı.- Bakı: Altay, 2000.- 128 s.
 • Bakı şəhəri üzrə investisiya layihələrinin toplusu / Bakı şəhər İcra hakimiyyəti xarici əlaqələr və investisiya proqramlarının departamenti.
  I bur.- Bakı, 2000.- 69 s.
 • Bakı şəhərinin toponimik məlumat kitabı = Топонимический справочник города Баку / Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti; tərc. R. Əlişir qızı; tərt. T. Qəniyeva, F. Məmmədov, T. Paşayeva; red. E. Ə. Qasımzadə.- Bakı: Qorqud, 1999.- 223 s.
 • Bakı şəhərinin toponimik mə'lumat kitabı = Топонимический справочник города Баку / Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti; tərt.: T. Qəniyeva, F. Məmmədov, T. Paşayeva; tərc. R. Əşirqızı; red. E. Ə. Qasımzadə.- Bakı: Qorqud, 1999.- 223 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Dadaşova, Sevda Urxan kızı. Bakı - tarixin səhifələri = Баку - страницы истории = Baku - Pages of History / S. U. Dadaşova, E. Ə. Qasım-zade, F. Q. Mamedov; Bakı şəhər memarlıq və şəhərsalma baş idarəsi, "Şirvanşaxlar sarayı kompleksi" - Dövlət tarixi memarlıq qoruq - muzeyi.- Baku: Qorqud, 1998.- 224 s.
 • Aşurbəyli, Sara Balabəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi: orta əsrlər dövrü / S. B. Aşurbəyli; tərc. A. Bağırov; elmi red. Z. M. Bünyadov; red. E. Məmmədyarova.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 360 s.
 • İlkin, Qılman. Bakı və bakılılar / Q. İlkin ; red. M. Abasov.- Bakı: Zaman, 1998.- 384 s.
 • Azərbaycan nefti dünya siyasətində.
  II kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 263 s.
 • Aşurbəyli, Sara Balabəy qızı. Şirvanşahlar dövləti: VI-XVI əsrlər / S. B. Aşurbəyli; tərc. A. Bağırov; red. E. Məmmədyarova.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 408 s.
 • İlkin, Qılman. Sən köhnə Bakını tanıyırsanmı / Q. İlkin; red. G. Adıgözəlqızı.- Bakı: Şirvannəşr, 1997.- 68 s.
 • İbrahimov, Nizami Aslan oğlu. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərinin siyasi və mədəni həyatı / N. A. İbrahimov; elmi red. M. Ə. İsmayılov; red. F. Xalıqov.- Bakı: OZAN, 1997.- 132 s.
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Azərbaycan milyonçuları: Hacı Zeynalabdin Tağıyev / M. F. Süleymanov; red. G. Ələkbər qızı.- Bakı: Gənclik, 1996.- 96 s.
 • Azərbaycan miniatürləri = Миниатюры Азербайджана = Azerbaijan Miniatures / foto. H. Hüseynzadə.- Bakı: Qismət LTD, 1996.- 19 rəngli foto.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • İbrahimov, Fərhad Əlibaba oğlu. Bakıda metalişləmə tarixi: IX-XVII əsrlər / F. Ə. İbrahimov; red.: Q. M. Əhmədov, F. L. Osmanov; Azərbaycan EA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 1995.- 88 s.
 • Bakı Dövlət Darülfünununun təsisi: sənədlər toplusu = Учреждение Бакинского Государственного Университета: сборник материалов / tərt., ön söz S. İbrahimov, red. S. Əliyarov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1989.- 88 s.
 • Babayev, Bağır Bağır oğlu. Əmircan / B. B. Babayev.- Bakı: İşıq, 1986.- 53 s.
 • Mehdiyev, Pənah Həşim oğlu. "Qara qızıl" axtaranlar / P. H. Mehdiyev; red. V. Hüseynov.- Bakı: Azərnəşr, 1984.- 64 s.
 • Azərbaycan abidələri: elmi-kütləvi məcmuə / Azərbaycan tarix və mədəniyyət abidələrini mühafizə cəmiyyəti.
  № 1: 1984 / red. heyəti. Ə. V. Salamzadə [et al.].- Bakı: Azərnəşr, 1984.- 120 s.
 • Sarabski, Hüseynqulu. Köhnə Bakı / H. M. Sarabski; tərt. A. Sarabski; red. M. Çəmənli.- Bakı: Yazıçı, 1982.- 253 s.
 • Cəfərzadə, Əzizə Məmməd qızı. Bakı - 1501...: roman / Ə. M. Cəfərzadə.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 263 s.
 • Musayev, Mirağa Əşrəf oğlu. XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərinin ticarəti: 1900-1917-ci illər / M. Ə. Musayev; red. Ə. S. Sumbatzadə; Azərbaycan SSR EA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 1975.- 193 s.
 • Əyyubov, Əsgər Cabbar oğlu. Bakının iqlimi / Ə. C. Əyyubov.- Bakı: Azərnəşr, 1973.- 61 s.
 • Ordubadi, Məmməd Səid. Gizli Bakı: roman / M. S. Ordubadi.- Bakı: Azərnəşr, 1972.- 295 s.
 • Musayev, Mirağa Əşrəf oğlu. XIX əsrin sonlarında Bakı şəhərinin ticarəti: 1883-1900-cü illər / M. Ə. Musayev; red. Ə. S. Sumbatzadə; Azərbaycan SSR EA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 1972.- 193 s.
 • Rzaquliyev, Ələkbər. Köhnə Bakı = Старый Баку = The old Baku / Ə. Rzaquliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 70 s.
 • Məmmədov, Aydın Babaş oğlu. Coğrafi adların sirri / A. B. Məmmədov; red. R. M. Yüzbaşov, F. Sahib.- Bakı: Azərnəşr, 1969.- 70 s.
 • İsmizadə, Ömər Şirəli oğlu. Bakı Qız qalası / Ö. Ş. İsmizadə, H. Ə. Ciddi; elmi red. R. Vahidov.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 35 s.
 • Musəvi, Tağı Məmmədəli oğlu. Bakı tarixinə dair orta əsr sənədləri / T. M. Musəvi; red. M. Ə. Seyfəddini; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1967.- 152 s.
 • Musayev, Mirağa Əşrəf oğlu. XIX əsrdə Bakı şəhərinin ticarəti: 1800-1883-cü illər / M. Ə. Musayev; red. Ə. S. Sumbatzadə; Azərbaycan SSR EA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1966.- 146 s.
 • Mədətov, İbadulla Mədət oğlu. 1905-ci ildə Bakı proletariatının inqilabi tə'til hərəkatı tarixindən / İ. M. Mədətov; elmi red. İ. Qasımov.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 176 s.
 • İsayev, İsfəndiyar Abbasqulu oğlu. Sosialist Bakısı: 1920-1940-cı illər / İ. A. İsayev; red. B. S. Qurbanov; Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1964.- 196 s.
 • Абдуллаев, Микаил Гусейн оглы. Глазами Бакинца: путевые заметки / М. Г. Абдуллаев; ред. А. Варшавская.- Баку: Детюниздат, 1962.- 140 с.
 • Quliyev, Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. Bakı proletariatı Azərbaycanda sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizənin qabaqcıl dəstəsidir / Ə. N. Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 102 s.
 • Salamzadə, Əbdulvahab Rəhim oğlu. Sovet Azərbaycanı memarlığının nailiyyətləri / Ə. V. Salamzadə, L. S. Britanitskiy.- Bakı, 1960.- 32 s.
 • Bakı: tarixi və diqqətəlayiq yerlər / Azərbaycan SSR EA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi; red. M. A. Qazıyevin; tərt. C. Hacınski, P. Əzizbəyova, Ə. Hüseynov.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1959.- 197 s.
 • Şirəliyev, Məmmədağa Şirəli oğlu. Bakı dialekti / M. Ş. Şirəliyev; red. R. Ə. Rüstəmov.- Bakı: Azərb. SSR EA, 1957.- 225 s.
 • Əhmədov, Ağamirzə Mirzə oğlu. Sovet Azərbaycanının paytaxtı / A. M. Əhmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957.- 104 s.
 • Musayev, Q. Bakı / Q. Musayev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955.- 119 s.
 • Qaziev, Məmməd Adil oğlu. Bakıda 1904-cü il dekabr ümumi tətili / M. A. Qaziev; red. S. Rzayeva.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955.- 55 s.
 • Dadaşov, Sadıq Ələkbər oğlu. Bakının memarlıq abidələri / S. Ə. Dadaşov, M. Ə. Useynov; Azərbaycan SSR EA Me’marlıq və İncəsənət İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1955.- 39 s.

Rus dilində

 • Эфендизаде, Рена Махмуд гызы. Мои воспоминания: Баку, бакинцы и моя семья / Р. М. Эфендизаде.- Баку: Şərq-Qərb, 2019.- 224 с.
 • Арабов, Назим Ягуб оглы. Порт Баку сквозь призму времен / Н. Я. Арабов; под ред. М. Э. Гасановой.- Баку: Шарг-Гарб, 2019.- 158 с.
 • Велиев, Сейран Сулейман оглы. Тайны Баку: с древнейших времен до наших дней: поиски и находки историко-географа / С. С. Велиев; сост. Т. Велиев; ред. Т. Ахундов.- Баку: JekoPrint, 2019.- 574 с.
 • Баку: для детей: [моя первая книга о Баку] / авт. идеи: Б. А. Багирзаде, Т. Эфендиева; авт. текста Л. Абдулина; ред.: А. Мамедзаде, Н. Гасымзаде; худож.: М. Гафаров, Р. Гасанализаде.- Баку: Şərq-Qərb, 2018.- 48 с.
 • Баку: путеводитель / авт.-сост. А. К. Сахарова.- М.: Изд-во "Э", 2018.- 128 с.
 • Баку: два города, соединенные вечностью... : фотоальбом / авт. идеи Б. А. Багирзаде; фот.: Б. Джафаров [и др.].- Баку: TEAS Press, 2018.- 104 с.
 • Ичеришехер на кинолентах: 1896-2016: [книга-альбом] / авт. идеи, реж. Б. А. Багирзаде; ред. А. Мамедзаде.- Баку: TEAS Press, 2018.- 104 с.
 • Мамедов, Самир Шакир оглы. Колебания уровня Каспийского моря и старинные прикаспийские азербайджанские города / С. Ш. Мамедов.- Баку: "OL" NPKT, 2018.- 238 с.
 • Вагабова, Эсмира Рагим гызы. Культурные процессы в Азербайджане: вторая половина XIX - начало XX вв. / Э. Р. Вагабова; науч. ред.: Г. Н. Гасанов, С. М. Мустафаева; Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Avropa, 2018.- 646 с.
 • Открытки Баку: фотоальбом / авт. идеи Б. А. Багирзаде; авт. текста: Л. Абдулина, Б. А. Багирзаде; ред. А. Мамедзаде.- Баку: TEAS Press, 2018.- 104 с.
 • Мири-заде, Саида. Путешествие в прошлое: [Гаджи Зейналабдин Тагиев] / С. Мири-заде; ред. Н. Гусейнова.- Баку: Шарг-Гарб, 2018.- 224 с.
 • Антропогенная геоморфология большого Баку: монография / Э. К. Ализаде, С. А. Тарихазер, С. Г. Мамедов, З. А. Гамидова; науч. ред. Р. М. Мамедов; ред. Э. Д. Керимова; Институт географии им. Г.А. Алиева НАНА.- Баку: АФполигрАФ, 2017.- 304 с.
 • Баку: два города, соединенные вечностью...: фотоальбом / Gilan Holding; авт. идеи Б. А. Багирзаде; авт. текста Л. Абдулина; ред. А. Мамедзаде; фот.: Б. Джафаров [и др.].- Баку, 2017.- 103 с.
 • Грузия, Армения и Азербайджан / А. Джоунс [и др.]; пер. с англ. М. Крузе.- М.: Изд-во "Э", 2017.- 336 с.
 • Гаджиева, Лала Осман гызы. Из истории русскоязычной периодической печати Азербайджана: 1871-1918: монография / Л. О. Гаджиева; науч. ред. Ш. Г. Велиев.- Баку: Elm və təhsil, 2017.- 448 с.
 • Исрафилоглу, Назим Рза. Нефть и война: битва Титанов: нефтяной фактор во Второй мировой войне / Н. Р. Исрафилоглу; науч. ред. Э. Б. Мурадалиева ; пер. Л. Гумматовой.- Баку: Зардаби LTD ММС, 2017.- 432 с.
 • Открытки Баку: фотоальбом / Gilan Holding; авт. идеи Б. Багирзаде; авт. текста: Л. Абдулина, Б. А. Багирзаде; ред. А. Мамедзаде.- Баку: Şərq-Qərb, 2017.- 103 с.
 • Джанахмедова, Сима Джафар гызы. Тюркский эль: миф и реальность / С. Дж. Джанахмедова; науч. ред. А. Х. Джанахмедов; ред. Н. З. Аскерова.- Баку: Апостроф, 2017.- 248 с.
 • Ичеришехер на кинолентах: 1896-2016: [книга-альбом] / реж. Б. А. Багирзаде; ред. А. Мамедзаде.- Баку, 2016.- 99 с.
 • Иманов, Камран Султан оглы. Хунсар-Гюнзар (Девичья Башня) - Общекавказский феномен, посвященный Солнцу-Асеру / К. С. Иманов; Агентство по авторским правам Азербайджанской Республики.- Баку, 2016.- 79 с.
 • Аджалов, Руфат. Баку: краткий очерк истории города по памятникам зодчества: путеводитель по городу-заповеднику "Ичеришехер" / Р. Аджалов; науч. ред. В. Кулиева.- Баку: Teas Press, 2015.- 220 с.
 • Искусство Азербайджана / ред. А. Асадзаде; Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Национальная Библиотека Азербайджана им. М. Ф. Ахундова.- Репр. воспроизведение изд. 1949.
  Кн. 1. - Баку : Ренессанс-А, 2015. - 180 с.
 • Музеи, заповедники, галереи Баку: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; ред. Л. Рахманова.- Баку: Golden book, 2015.- 144 с.
 • Нефть Баку ключ к победе: славное прошлое яркое будущее: [специальный проект Союза экономистов Азербайджана и газеты "Игтисадият"] / Союз Экономистов Азербайджана; рук. работы З. А. Самедзаде; исполн.: А. Самедзаде [и др.].- Баку: ИД Letterpress, 2015.- 440 с.
 • Парки Баку: пособие для туристов / рук. проекта Л. Кязимова; ред. Ф. Наджи.- Баку: YOL, 2015.- 99 с.
 • Театры, кинотеатры, концертные залы Баку: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; рук. проекта Л. Кязимова; ред. Ф. Наджи.- Баку: YOL, 2015.- 104 с.
 • 100 мест всемирного наследия Юнеско / авт.-сост. Е. В. Утко, отв. ред. О. Усольцева.- М.: Эксмо, 2014.- 96 с.
 • Вагабова, Эсмира Рагим гызы. Бакинское мореходное училище: краткий исторический очерк: конец XIX- начало ХХ вв. / Э. Р. Вагабова; науч. ред. Г. Н. Гасанов.- Баку: АГМА, 2014.- 100 с.
 • Гасанов, Гасан Азиз оглы. Девичья башня. Бакинская Девичья Башня. Языческий комплекс - Баку / Г. А. Гасанов; науч. ред. Р. Эфендиев.- 2-е изд.- Баку: Чашыоглу, 2014.- 488 с.
 • Осбринк, Брита. Империя Нобелей: история о знаменитых шведах, Бакинской нефти и революции в России / Б. Осбринк; ред. А. Ю. Клименко.- М.: Алгоритм, 2014.- 272 с.
 • Гасанов, Гасан Азиз оглы. Комитет Бакинских мусульманских общественных организаций / Г. А. Гасанов; науч. ред. А. Искендеров.- Баку: "Ol" MMC, 2014.- 72 с.
 • Дадашева, Наталья Константиновна. На улице Хагани, 27: статьи, очерки, рецензии / Н. К. Дадашева; ред. М. Гусейнова; Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- Баку: Təhsil, 2014.- 240 с.
 • Алескеров, Рустам Керрар оглы. Привѣть изъ Баку: архивные документы сквозь столетия / Р. К. Алескеров.- б. м.: б. и., б. г.- 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
 • Фатуллаев-Фигаров, Шамиль Сейфулла оглы. Архитектурная энциклопедия Баку / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров; ред. А. Б. Ширализаде; рук. проекта Э. А. Касимзаде; Союз Архитекторов Азербайджанской Республики.- Баку: Шарг-Гарб, 2013.- 544 с.
 • Мамедов , Фазил Гулам оглы. Архитектурные связи школ зодчества средневекового Азербайджана / Ф. Г. Мамедов ; рук. проекта Э. А. Касимзаде; Союз Архитекторов Азербайджанской Республики.- Баку: ИД Шарг-Гарб, 2013.- 196 с.
 • Фатуллаев-Фигаров, Шамиль Сейфулла оглы. Бакинские архитекторы: конец XIX- начало XX веков / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров; рук. проекта Э. А. Касимзаде; Союз Архитекторов Азербайджанской Республики.- Баку: Шарг-Гарб, 2013.- 328 с.
 • Бакинский листок: 1871-1872 / сост. Л. О. Гаджиева; ред. Ш. Г. Велиев.- Баку: Элм и Тахсил, 2013.- 424 с.
 • Фатуллаев-Фигаров, Шамиль Сейфулла оглы. Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX- начала XX века: монография / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров; рук. проекта Э. А. Касимзаде; Союз Архитекторов Азербайджанской Республики.- Баку: Шарг-Гарб, 2013.- 2013 с.
 • Асад-Бек, Мухаммед. Жидкое золото: борьба за власть / М. Асад-Бек; пер. с нем. Ю. Алексеева; отв. за вып. М. Садыхов; Институт Стратегических Исследований Кавказа.- Баку: ИД Кавказ, 2013.- 456 с.
 • Фатуллаев-Фигаров, Шамиль Сейфулла оглы. Зодчество Апшерона: монография / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров; рук. проекта Э. А. Касимзаде; Союз Архитекторов Азербайджанской Республики.- Баку: Шарг-Гарб, 2013.- 526 с.
 • Арабов Н.Я. Порт Баку: 450 лет: 1564-2014 / Н. Я. Арабов, Ш. О. Оруджев; ред. Г. Козлова.- Баку: Мутарджим, 2013.- 248 с.
 • Байрамов, Ризван Мустафа оглы. Типологическая классификация памятников Азербайджанского зодчества XI-XVIII веков / Р. Байрамов; рук. проекта Э. А. Касимзаде; Союз Архитекторов Азербайджанской Республики.- Баку: ИД Шарг-Гарб, 2013.- 148 с.
 • Гасанзаде, Аликамал. Азербайджан: путеводитель / А. Гасанзаде, З. Санкина; рук. проекта Т. Эфендиев; Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- М.: ФАИР, 2012.- 208 с.
 • Эфендизаде, Рена Махмуд гызы. Архитектура Азербайджана: конец XIX- начало XXI вв. / Р. М. Эфендизаде; ред. Ф. Наджи; фот. Ф. Хайрулин [и др.].- Баку: ИД Шарг-Гарб, 2012.- 494 с.
 • Ашурбейли, Сара Балабек кызы. История города Баку: VIII-X века / С. Б. Ашурбейли.- Баку: Apostrof, 2012.- 184 с.
 • Мир-Бабаев, Мир-Юсиф Фазил оглы. Краткая история азербайджанской нефти / М. Ф. Мир-Бабаев; науч. ред.: Х. Юсифзаде, Р. Шукюров.
  Кн. 2.- Баку: SOCAR, 2012.- 288 с.
 • Мир-Бабаев, Мир-Юсиф Фазил оглы. Краткая история азербайджанской нефти / М. Ф. Мир-Бабаев; науч. ред.: Х. Б. Юсифзаде, Р. Шукюров
  Кн. 2.- Баку: SOCAR, 2012.- 336 с.
 • Парки и сады Баку: путеводитель / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- Баку: Avangard MMC, 2012.- 76 с.
 • Джеваншир, Наиля Рамазан гызы. Художественный металл в архитектуре Азербайджана / Н. Р. Джеваншир; науч. ред. Р. Эфендиев.- Баку: Digital Age, 2012.- 224 с.
 • Баку: два города, соединенные вечностью...: фотоальбом / SOCAR.- Баку, 2011.- 102 с.
 • Музеи и театры Баку / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Журнал "Azerbaijan review".- Баку: Avangard LTD, 2011.- 143 с.
 • Отели Баку [Электронный ресурс]: ваш лучший гид в путешествии / Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики.- Баку, 2011.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
 • Сто великих городов мира / авт.-сост. М. Н. Кубеев.- М.: Вече, 2011.- 256 с.
 • Азербайджан: путеводитель / авт.-сост. Ю. А. Щукина, авт. предисл. А. Караев, ред. И. А. Кусый, ред. Е. А. Левицкая.- М.: Вокруг света, 2010.- 264 с.
 • Азербайджан / Фонд Гейдара Алиева; авт. предисл. М. А. Алиева; фот. Э. Халилов [и др.].- Баку: Mega Basım, 2010.- 431 с.
 • Город моей молодости / сост. Б. А. Багирзаде; авт. текста Л. Абдулина; ред. А. Мамедзаде ; фот. Б. Джафаров [и др.].- Баку: Чашыоглы, 2010.- 279 с.
 • Каджар, Чингиз. Искусство Азербайджана: средние века / Ч. Каджар; рук. проекта, гл. ред. Н. А. Пашаева, ред. Д. Гияси, Д. Гасанзаде; Фонд Культуры Азербайджана.- б. м.: [б. и.], б. г.- 348 с.
 • Кахраманова, Шахла Шыхали кызы. Урбо-экологический анализ и моделирование жилых экосистем Баку: монография / Ш. Ш. Кахраманова; науч. ред. Ф. М. Гусейнов; рец.: А. А. Гасанова, Н. Г. Нагиев.- Баку: МБМ, 2010.- 273 с.
 • Джаббаров, Фархад Рафиг оглы. Бакинская нефть в политике Советской России: 1917-1922 гг.: монография / Ф. Р. Джаббаров; науч. ред. Э. Мурадалиева.- Баку: CBS Polygraphic Production, 2009.- 260 с.
 • Баку и окрестности: сборник повестей и рассказов / Ф. Аликишибеков [и др.]; сост. Н. Кочарли; ред.: Р. Оркодашвили, Р. Наджафли, Н. Кочарли.- Баку: ИД Али и Нино, 2009.- 400 с.
 • Бехбудов, Таир Рза оглу. История Бакинской полиции: 1 мая 1910 г.- 1 января 1914 г. / Т. Р. Бехбудов; науч. ред. А. Н. Гаджиев.- Баку: Мутарджим, 2009.- 79 с.
 • Мир-Бабаев, Мир-Юсиф Фазил оглы. Краткая история азербайджанской нефти: очерки / М. Ф. Мир-Бабаев; науч. ред. Р. И. Шукюров.- 2-е изд., перераб. и доп.- Баку: Азернешр, 2009.- 376 с.
 • Март 1918 г. Баку: Азербайджанские погромы в документах: сборник / сост. С. А. Рустамова-Тогиди; науч. ред. М. Джафарли.- Баку: İndigo, 2009.- 863 с.
 • Файгл, Эрих. Страна огней на Шелковом Пути: история Азербайджана / Э. Файгл; рук. проекта: Э. Махмудов [и др.]; науч. ред.: Ф. Вагабова, К. К. Шукюров; ред.: Д. Исмаилов, Т. Нуриева; Институт истории НАНА [и др.].- Баку: Şərq-Qərb, 2009.- 189 с.
 • Флаги и гербы мировых столиц: изображения, описания, история, символика / авт.-сост. К. Я. Нежинский.- М.: Эксмо, 2009.- 192 с.
 • 100 сокровищ человечества, которые необходимо увидеть / авт.-сост. Т. Л. Шереметьева.- Минск: Харвест, 2008.- 280 с.
 • Азербайджан: путеводитель / рук. проекта А. Гараев; редкол. Р. Гумбатов [и др.].- 5-е изд.- Баку: ИД AzerOlympic İnternational, 2008.- 264 с.
 • Гумбатова, Тамара Филипповна. Баку и немцы / Т. Гумбатова.- Баку: Чашыоглы, 2008.- 464 с.
 • Мир-Бабаев, Мир-Юсиф Фазил оглы. Краткая история азербайджанской нефти: очерки / М. Ф. Мир-Бабаев; науч. ред. Р. И. Шукюров.- Баку: SOCAR, 2008.- 400 с.
 • Монументы Азербайджана / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- Баку: Avangard MMC, 2007.- 37 с.
 • Музеи и театры Баку / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики.- Баку: Avangard MMC, 2007.- 18 с.
 • Каджар, Чингиз. Старый Баку / Ч. Каджар; ред. А. Аббасов; Фонд "Друзья Культуры Азербайджана".- Баку: ОКА Офсет, 2007.- 204 с.
 • Баку - прогулка по городу [Кинофильм]: документальный фильм.- Баку, 2006.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
 • Ашурбейли, Сара ханум Балабек кызы. Государство Ширваншахов / С. Б. Ашурбейли.- Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2006.- 656 с.
 • Ашурбейли, Сара ханум Балабек кызы. История города Баку: период средневековья / С. Б. Ашурбейли.- Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2006.- 682 с.
 • Антонов, Виталий. Тайна Девичьей Башни / В. Антонов; ред. Я. Кандова.- Баку: Нурлан, 2006.- 240 с.
 • Фатуллаев-Фигаров, Шамиль Сейфулла оглы. Архитектурные рисунки / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров; ред. Д. Новрузова; Международная Академия Архитектуры Стран Востока.- Баку: ОКА Офсет, 2005.- 191 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Выстояли бы СССР и Европа против фашизма, в случае потери Бакинской нефти? / Ч. А. Султанов.- Баку: Нафта-Пресс, 2005.- 371 s.
 • Мир-Бабаев, Мир-Юсиф Фазил оглы. Краткая хронология истории Азербайджанского нефтяного дела / М. Ф. Мир-Бабаев; науч. ред. Р. И. Шукюров.- Баку: САБАХ, 2004.- 200 с.
 • Оджагова, Кямаля Расим кызы. Городское самоуправление Баку в конце XIX-начале ХХ вв. / К. Р. Оджагова; науч. ред. Э. М. Исмаилов.- Баку: Нурлан, 2003.- 135 с.
 • Тагиев, Искендер Алиискендер оглы. Дворец Ширваншахов или Ханака С.Я. Бакуви? / И. А. Тагиев.- Баку: Caşıoğlu, 2003.- 96 с.
 • Фатуллаев-Фигаров, Шамиль Сейфулла оглы. Зодчество Апшерона: монография / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров; ред. Р. Амен-заде.- Баку: ОКА Офсет, 2003.- 583 с.
 • Осбринк, Брита. Империя Нобелей: история о знаменитых шведах, Бакинской нефти и революции в России / Б. Осбринк; пер. с швед. Т. Доброницкой.- М.: Текст, 2003.- 287 с.
 • Алиев, Ильхам Гейдар оглы. Каспийская нефть Азербайджана / И. Г. Алиев; науч. ред. А. Х. Мирзаджанзаде; отв. ред.: Л. Гусейнов, Р. Аббасов, М. Ахмедов.- М.: Известия, 2003.- 712 с.
 • Самедов, Васиф Газархан оглу. Нефтяной король из Баку, у которого не было ни одной собственной скважины, но его изобретениями пользуется весь нефтяной мир- от Северного моря до Кувейта: документальная повесть / В. Г. Самедов, А. А. Шарифов; ред. И. Мамедова.- Баку: МИА "Каспиан Известия", 2003.- 208 с.
 • Сергеев, Анатолий Федорович. Нобели для России, Россия для Нобелей: исторические очерки / А. Ф. Сергеев, В. И. Рябой; ред. Г. Михайлова.- Ярославль: Ярославский печатный двор, 2003.- 461 с.
 • Гусейнов, Вагиф Алиовсатович. Каспийская нефть: экономика и геополитика / В. А. Гусейнов.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 380 с.
 • Мехтиев, Ариф Мехти оглы. Народное жилище Азербайджана / А. М. Мехтиев; ред. Ю. Б. Евсеева.- Тебриз, 2001.- 334 с.
 • Хейруллазаде, Ариф Баба оглы. По Баку- без экскурсовода / А. Б. Хейруллазаде.- Баку: QAPP-POLIQRAF NPK, 2001.- 251 с.
 • Абдуллаев, Чингиз Али оглы. Баку-Гамбург врата в мир / Ч. А. Абдуллаев, Н. Я. Арабов; ред. Г. Козлова.- Баку: Мутарджим, 2000.- 80 с.
 • Султанов, Чапай Али оглы. Нефть / Ч. А. Султанов
  Т. 1.- Баку: Нафта-Пресс, 2000.- 274 с.
 • Паша-Заде, Энвер Мансур оглы. Романовы в Баку / Э. М. Паша-Заде.- Баку: Элм, 2000.- 141 с.
 • Тагиев, Фуад Азизага оглы. История города Баку в первой половине XIX века: 1806-1859 / Ф. А. Тагиев; науч. ред. М. А. Исмаилов.- Баку: Элм, 1999.- 196 с.
 • Фатуллаев-Фигаров, Шамиль Сейфулла оглы. Архитектурная энциклопедия Баку / Ш. С. Фатуллаев-Фигаров.- Баку; Анкара: Международная Академия Архитектуры стран Востока, 1998.- 542 с.
 • Полонский, Лев Адольфович. Банкирский дом бр. Ротшильд в Баку / Л. А. Полонский.- Баку, 1998.- 72 с.
 • Паша-Заде, Энвер Мансур оглы. Три исчезнувших собора / Э. М. Паша-Заде.- Баку: Сада, 1998.- 125 с.
 • Паша-Заде, Энвер Мансур оглы. Мечети и церкви старого Баку / Э. М. Паша-Заде; рец.: М. Ф. Джалилов, Р. Р. Абдуллаев.
  Ч. 1-2.- Баку: Элм, 1997.- 198 с.
 • Мовсумзаде, Эльдар Мирсамедович. Бакинская нефть и военно-морской флот царской России / Э. М. Мовсумзаде, В. А. Самедов; ред.: Г. М. Половинкина, Ф. И. Ларинбаева.-Уфа: Реактив, 1996.-148 с.
 • Баку = Baku / фото Г. Гусейнзаде.- Ульяновск: Дом печати, 1995.- 24 фот.- Rus və ingilis dillərində.
 • Насиров, Теюб Магерам оглы. Борьба за власть в Азербайджане: 1917-1920 / Т. М. Насиров.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1993.- 120 с.
 • Ашурбейли, Сара Балабек кызы. История города Баку: период средневековья / С. Б. Ашурбейли; под ред. З. М. Буниятова; ред. С. Султанова.- Баку: Азернешр, 1992.- 408 с.
 • Неймат, Мешадиханум Саадулла кызы. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана / М. С. Неймат; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.
  Т. 1: Арабо-персо-тюркоязычные надписи Баку и Апшерона ХI - начала ХХ века / ред. А. И. Колесников.- Баку: Элм, 1991.- 248 с.
 • Агарунов, Яков Михайлович. Нефть и победа: героические свершения азербайджанских нефтяников в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. / Я. М. Агарунов; ред. М. Г. Абасов.- Баку: Азернешр, 1991.- 164 c.
 • Абасов, Мазаир Гамид оглы. Бакинская партийная организация в годы Великой Отечественной войны: 1941-1945 гг. / М. Г. Абасов.- Баку: Азернешр, 1990.- 356 с.
 • Сулейманов, Манаф Фарадж оглы. Дни минувшие... / М. Ф. Сулейманов; пер. с азерб. Э. Ахундовой.- Баку: Азернешр, 1990.- 343 с.
 • Джафарзаде, Азиза. Баку-1501: роман / А. Джафарзаде; пер. с азерб. Э. Везировой.- Баку: Язычы, 1989.- 232 с.
 • Алиева, Аида Салим кызы. Планировка и застройка города Баку: 1946-2000 гг. / А. С. Алиева; ред. И. И. Алиев; Институт Архитектуры и Искусства АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1988.- 92 с.
 • Баку = Bakı = Baku: фотоальбом / сост. Э. Агаев ; под ред. Н. Ибрагимова.- Баку: Ишыг, 1986.- 184 с.
 • Старый Баку = Köhnə Bakı = Old Baku / фото. Г. Гусейнзаде.- Баку: Дом печати, 1986.- 15 фото.цв.- Rus, Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Смирнов, Николай Гаврилович. Ушедшие в бессмертие: очерк истории Бакинской коммуны / Н. Г. Смирнов.- М. : Юридическая литература, 1986.- 208 с.
 • Бакинское высшее общевойсковое: очерк истории Бакинского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета Азербайджанской ССР / В. Э. Баршатлы [и др.]; под ред. В. Э. Баршатлы.- Баку: Азернешр, 1985.- 156 с.
 • Дильбазова, Минира. Из музыкального прошлого Баку: вторая половина XIX-начало XX века / М. Дильбазова; ред. А. Исазаде.- Баку: Ишыг, 1985.- 136 с.
 • Велиев, Сейран Сулейман оглы. Древний, древний Азербайджан: историко-географические очерки / С. С. Велиев; ред. И. Новинская.- Баку: Гянджлик, 1983.- 148 с.
 • Велиев, Сейран Сулейман оглы. Древний, древний Азербайджан: историко-географические очерки / С. С. Велиев.- Баку: Гянджлик, 1987.- 172 с.
 • Исмизаде, Омар Ширалиевич. Художественная штампованная керамика средневекового Баку / О. Ш. Исмизаде, Ф. А. Ибрагимов; ред. Р. М. Ваидов ; АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1983.- 107 с.
 • Азимов, Гаджибала Садых оглы. Бакинская коммуна / Г. С. Азимов.- Баку: Гянджлик, 1982.- 138 с.
 • Гиясбейли, Офелия Надир кызы. Крупнопанельное домостроение в Баку: эстетические проблемы / О. Н. Гиясбейли; науч. ред. М. И. Астафьева-Длугач.- Баку: Азернешр, 1982.- 124 с.
 • Баку за 60 лет в цифрах: статистический сборник / Статистическое управление г. Баку. - Баку, 1980.- 156 с.
 • Ордубады, Мамед Саид. Подпольный Баку: исторический роман / М. С. Ордубады; пер. с азерб. И. Печенева.- Переизд.- Баку: Азернефтнешр, 1980.- 320 с.
 • Материалы 43-й Бакинской городской партийной конференции: сборник материалов / КП Азербайджана.- Баку: Азернешр, 1979.- 170 с.
 • Кочарли, Тофик Касим оглы. Подвиг нефтяников Баку в первой пятилетке / Т. К. Кочарли.- Баку: Азернешр, 1979.- 68 с.
 • Anar. İçəri şəhər = Ичэри шэхэр= Icheri-shahar / Anar; red. M. R. Axundov, S. Quliyev; foto. Y. Şamilov, Ə. Əşrəfov, H. Mehdiyev.- Bakı: İşıq, 1978.- 68 s.
 • Документы по истории Баку: 1810-1917 / Центральный Государственной Исторический Архив Азербайджанской ССР; сост.: Л. М. Алиева [и др.]; ред. Л. М. Алиева.- Баку: Азернешр, 1978.- 482 с.
 • Трофимов, Виктор Иванович. Эрьзя: Бакинский период творчества / В. И. Трофимов.- Баку: Гянджлик, 1977.- 38 с
 • Бретаницкий, Леонид Семенович. Искусство Азербайджана IV-XVIII веков / Л. С. Бретаницкий, Б. В. Веймарн.- М.: Искусство, 1976.- 272 с.
 • Исмаилов, Махмуд Алиаббас оглы. Промышленность Баку в начале ХХ века / М. А. Исмаилов; ред. А. С. Сумбатзаде; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1976.- 152 с.
 • Бакинский округ противовоздушной обороны: исторический очерк 1920-1974 гг. / В. П. Бобин [и др.].- Баку: Азернешр, 1974.- 363 с.
 • Сулейманова, Фатьма Гамза гызы. Композиции присадок к моторным маслам из бакинских нефтей: монография / Ф. Г. Сулейманова; ред. А. М. Кулиев; Институт химии присадок АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1974.- 220 с.
 • Эфендизаде, Рена Махмудовна. Планировка и застройка жилых районов Баку: 1920-1967 гг. / Р. М. Эфендизаде; ред. М. А. Усейнов ; Институт Архитектуры и Искусства АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1971.- 125 с.
 • Бретаницкий, Леонид Семенович. Баку / Л. С. Бретаницкий.- 2-е изд., доп.- Л.; М.: Искусство, 1970.- 247 с.
 • Гаджи-заде, Абдурахим Мамедия оглы. Баку: экономико-географический очерк / А. М. Гаджи-заде, Н. Я. Ковальская.- М.: Просвещение, 1970.- 93 с.
 • Стельник, Бетя Яковлевна. Бакинский пролетариат в годы реакции: 1907-1910 гг. / Б. Я. Стельник; ред. И. В. Стригунов; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1969.- 203 с.
 • Апресов, Самсон Месропович. Из прошлого Бакинской нефтяной промышленности / С. М. Апресов.- Баку: Азернешр, 1969.- 71 с
 • Абасов, Мазаир Гамид оглы. Баку в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 / М. Г. Абасов.- Баку: Азернешр, 1967.- 264 с.
 • "Бакинскому рабочему" - 60 лет: сборник документов, очерков, воспоминаний и других материалов по истории газеты: 1906-1966 годы / Р. Л. Видгоп [и др.] ; под ред. М. А. Окулова, В. А. Мурадяна, И. В. Стригунова.- Баку: Бакинский рабочий, 1966.- 266 с.
 • Гаджинский, Джамо. В огне революционной борьбы: промысловые и заводские комиссии в Бакинском нефтепромышленном районе в годы первой русской революции / Д. Д. Гаджинский; ред. Н. Я. Макеев; Министерство культуры Азербайджанской ССР.- Баку: АН Азерб. ССР, 1965.- 179 с.
 • Баку / авт.-сост.: А. Лемберанский, И. Касумов; худож. И. Ахундов; сост. И. Рубенчик.- М.: Главполиграфиздат, 1964.- 137 с.
 • Лифшиц, Лев Михайлович. Героический подвиг Бакинских большевиков: из истории борьбы за победу социалистической революции в Азербайджане в 1917-1918 гг. / Л. М. Лифшиц; ред. М. С. Искендеров, Н. Я. Макеев.- Баку: Азернешр, 1964.- 294 с.
 • Абдурахманов, Асим Ахмед оглы. Бакинская большевистская организация в годы нового революционного подъема: 1910-1914 гг. / А. А. Абдурахманов; Институт Истории Партии при ЦК КП Азербайджана.- Баку: Азернешр, 1963.- 110 с.
 • Гулиев, Алиовсат Наджафкулу оглы. Бакинский пролетариат в годы нового революционного подъема / А. Н. Гулиев.- Баку: Азернешр, 1963.- 298 с.
 • Усейнов, Микаэль Алескерович. История архитектуры Азербайджана = Azərbaycan memarlığı tarixi / М. А. Усейнов, Л. С. Бретаницкий, А. В. Саламзаде; науч. ред. Н. Бачинский; худ. А. В. Коврижкин; Институт Архитектуры и Искусства АН Азербайджанской ССР.- М.: Госстатиздат, 1963.- 395 с.
 • Муслюмов, Ибрагим Сафар оглы. Бакинская партийная организация во главе движения за Коммунистический труд / И. С. Муслюмов, Н. Л. Ахмедов; Институт Истории Партии при ЦК КП Азербайджана.- Баку: Азернешр, 1962.- 161 с.
 • Их именами названы улицы города Баку / АН Азербайджанской ССР, Музей Истории Азербайджана ; сост. Д. Г. Агаева [и др.]; ред. П. А. Азизбекова, М. А. Казиев.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1962.- 378 с.
 • Баку за 40 лет в цифрах: статистический сборник / Статистическое управление г. Баку.- Баку: Азернешр, 1960.- 115 с.
 • Стригунв, И. В. Из истории формирования Бакинского пролетариата: 70-90-е годы XIX в. / И. В. Стригунв; ред. А. Н. Гулиев; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1960.- 288 с.
 • Опись фонда "Канцелярия временного генерал-губернатора г. Баку и Бакинской губернии": 1905-1906 гг. / Архивное Управление МВД Азербайджанской ССР, Центральный Государственной Исторический Архив Азербайджанской ССР.- Баку: Объединенное изд-во, 1960.- 20 с.
 • Искусство Азербайджана = Azərbaycan incəsənəti / Институт Архитектуры и Искусства АН Азербайджанской ССР; ред.: Э. Г. Аббасова, К. А. Касимов
  Т. 7.- Баку: АН Азерб. ССР, 1959.- 275 с.
 • Путкарадзе, Амберкий Лукич. Бакинский архипелаг: геологическое строение и перспективы нефтегазоносности / А. Л. Путкарадзе; ред. Г. А. Ахмедов.- Баку: Азернефтнешр, 1958.- 336 с.
 • Колесникова, Надежда Николаевна. Из истории борьбы за Советскую власть в Баку: август 1917 г. - июль 1918 г.: воспоминания / Н. Н. Колесникова ; ред. В. Ю. Самедов ; Институт Истории Партии при ЦК КП Азербайджана.- Баку: Азернешр, 1958.- 119 с.
 • Базиянц, Ашот Патваканович. Из истории большевистской печати Баку в годы первой русской революции / А. П. Базиянц; отв. ред. А. А. Шариф; Институт Востоковедения АН СССР.- М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 94 с.
 • Дадашев, Садых Алекбер оглы. Ансамбль дворца Ширваншахов в Баку / С. А. Дадашев, М. А. Усейнов.- М.: Стройиздат, 1956.- 75 с.
 • Баку: исторические и достопримечательные места / АН Азербайджанской ССР; сост.: Д. Д. Гаджинский, П. А. Азизбекова; ред. М. А. Казиев.- М.: АН СССР, 1956.- 177 с.
 • Казиев, М. А. Из истории революционной борьбы Бакинского пролетариата: 1905-1910 гг. / М. А. Казиев; Музей Истории Азербайджана.- Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1956.- 234 с.
 • Рабочее движение в Баку в годы русской революции: документы и материалы / Институт Истории и Философии АН Азербайджанской ССР, Архивное Управление Министерства Внутренних Дел Азербайджанской ССР; сост.: М. А. Казиев [и др.]; под ред.: П. Н. Валуева, А. Н. Гулиева.- Баку: Красный Восток, 1956.- 566 с.
 • Ковальская, Наталья Яковлевна. Баку: экономико-географический очерк / Н. Я. Ковальская, А. М. Гаджи-заде.- М.: Географгиз, 1955.- 77 с.
 • Листовки Бакинских большевиков: 1905-1907 гг. / Институт Истории Партии при ЦК КП Азербайджана.- Баку: Азернешр, 1955.- 342 с.
 • Дадашев, Садых Алекбер оглы. Архитектура советского Азербайджана = Sovet Azərbaycanının arxitekturası / С. А. Дадашев, М. А. Усейнов; под общ. ред. Э. А. Касим-заде.- М.: Гос. Архитектурное изд-во, 1950.- 22 с.
 • Искусство Азербайджана = Azərbaycan incəsənəti / Институт Архитектуры и Искусства АН Азербайджанской ССР; ред. У. А. Гаджибеков.
  Т. 2.- Баку: АН Азерб. ССР, 1949.- 143 с.
 • Дадашев, Садых Алекбер оглы. Архитектура Азербайджана III-XIX века / С. А. Дадашев, М. А. Усейнов; Институт Истории и Теории Архитектуры.- М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1948.- 96 с.
 • Левиатов, Вадим Николаевич. Памятники азербайджанской культуры: Бакинский дворец Ширваншахов / В. Н. Левиатов; Институт Истории АН Азербайджанской ССР.- Баку: Изд-во АзФАН, 1944.- 51 с.
 • Багиров, Мир Джафар Аббасович. Нефтяной Баку сегодня: больше нефти, больше бензина! / М. Д. Багиров.- Баку: Азгостоптехиздат, 1940.- 16 с.
 • Пажитнов, Константин Алексеевич. Очерки по истории Бакинской нефтедобывающей промышленности: от конца XVII века до Великой Октябрьской социалистической революции / К. А. Пажитнов; ред. Д. В. Калантаров; Институт Экономики АН СССР.- М.; Л.: Гостоптехиздат, 1940.- 191 с.
 • Щеблыкин, И. П. Краткий очерк истории дворца Ширваншахов в Баку / И. П. Щеблыкин; АН СССР - Азербайджанский филиал.- Баку: Изд-во АзФАН, 1939.- 43 с.
 • Сборник постановлений Президиума Бакинского Совета, принятых в 1-м полугодии 1939 г.- Баку: Издание Баксовета, 1939.- 124 с.
 • Советские нефти: справочная книга / Всесоюзное научное инженерно-техническое общество нефтяников ВНИТО-НЕФТЬ; под ред. А. С. Великовского.- М.; Л.: ГОНТИ НКТП СССР, 1938.- 500 с.
 • Добавления к наказу Бакинскому Совету РК и КД XII созыва.
  Вып. 2.- Баку: Издание Орготдела Бакинского совета, 1936.- 167 с.
 • О ходе выполнения постановления ЦИК Союза ССР от 27 октября 1935 г. по докладу Бакинского Совета: постановление Расширенного заседания Президиума Бакинского совета от 28 марта 1936 г.- Баку: Издание Баксовета, 1936.- 12 с.
 • Бронштейн, Вениамин Борисович. Нефтяная эпопея "Ойл" / В. Б. Бронштейн, В. Г. Розенблюм.- М.; Л.: ОНТИ НКТП СССР, 1935.- 544 с.
 • Отчет Бакинского совета XI созыва: 1931-1934 гг. / под ред. Г. И. Корнеев.- Баку: Издание Баксовета, 1934.- 60 с.
 • Резолюция XXI Бакинской конференции АКП(б) о работе азербайджанской нефтяной промышленности, январь 1934 год / отв. за вып. Н. Слуцский.- Баку: Партиздат, 1934.- 24 с.
 • Материалы 2-ой Бакинской конференции группоргов и парторгов / Оргинстр БК АКП(б).- Баку: Партиздат, 1933.- 46 с.
 • Платонов, Борис. Баку в планах интервентов / Б. Платонов; Бакинский совет Аз. Осоавиахима.- Баку, 1932.- 40 с.
 • Постановления пленума БК АКП(б) от 2-3 сентября 1932 г. / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Азернешр, 1932.- 18 с.
 • О положении в Азербайджанской и Бакинской организации: к итогам сентябрьских пленумов ЦК и ГК АКП(б): материалы для пропагандистов / Культпроп ЦК и БК АКП(б).- Баку: Азернешр, 1931.- 61 с.
 • 10 лет работы Бакинского Совета: 1920-1930 гг. / под ред. М. Виганда.- Баку: Изд-во Баксовета, 1930.- 48 с.
 • Азербайджанская и Бакинская Парторганизации в диаграммах / Центральный и Бакинский комитет АКП (б).- Баку: Издание ЦК и БК АКП (б), 1930.- 17 л.
 • Очередные задачи Бакинской парторганизации в области нефтяной промышленности / ЦК и БК АКП(б).- Баку: Тип-я III Интернационал, 1930.- 24 с.
 • Резолюции Пленума Бакинского Комитета АКП(б): сентябрь-1930 год: с приложением речи тов. Орджоникидзе на Пленуме / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Азернешр, 1930.- 38 с.
 • IV Пленум Бакинского Комитета АКП(б): 1-4 июня 1929 г.- Баку: Красный Восток, 1929.- 31 с.
 • Массовая работа Бакинского Совета IX созыва: с мая 1926 г. по декабрь 1928 г.: краткий очерк.- Баку: Издание Орготдела Бакинского совета, 1929.- 95 с.
 • Решения XVIII Бакинской партконференции: 20-31 января 1929 / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку, 1929.- 51 с.
 • Хозяйственное и социально-культурное строительство Бакинского Совета в 1928/29-1932/33 гг.: первый вариант пятилетнего плана / Плановая Комиссия Баксовета.- Баку: Издание Баксовета, 1929.- 311 с.
 • Решения IV Пленума Бакинского Комитета АКП (б): 7-10 мая 1928 года / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Красный Восток, 1928.- 40 с.
 • Решения V Пленума Бакинского Комитета АКП(б): 1-3 сентября 1928 года / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Красный Восток, 1928.- 28 с.
 • XVI-я общебакинская партийная конференция АКП(б): 27 декабря1926-6 января 1927 г.: стенографический отчет / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Азгиз, 1927.- 504 с.
 • Покшишевский, Вадим Вячеславович. Положение бакинского пролетариата накануне революции: 1914-1917 гг. / В. В. Покшишевский; Испарт.- Баку: Тип-я Красный Восток, 1927.- 78 с.
 • Решения IV-го Пленума Бакинского Комитета АКП(б): 27-29 июня 1927 года / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: АЗГИЗ, 1927.- 26 с.
 • Резолюции XVIII-ой Общебакинской Конференции АЛКСМ: 4 -10 февраля 1926 г. / Бакинский Комитет АЛК.- Баку: Изд-во Бакинский рабочий, 1926.- 8 c.
 • Денстервиль, Лионель Чарльз. Британский империализм в Баку и Персии 1917-1918: воспоминания / Л. Ч. Денстервиль; пер. с англ. Б. Руденко.- Тифлис: Советский Кавказ, 1925.- 281 с.
 • Вопросы партработы к XV общебакинской партконференции: статьи и материалы / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Изд-во Бакинский рабочий, 1925.- 104 с.
 • Попов, Александр. Из истории забостовочного движения в России накануне империалистической войны: Бакинская забастовка 1914 года / А. Попов; Ленинградский Испарт.- М.: Госиздат, 1925.- 149 с.
 • Отчетные материалы Бакинского Комитета АКП к XIV партконференции: 27/I-1925 г. / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Изд-во Бакинский рабочий, 1925.- 149 с.
 • Стенографический отчет XIV общебакинской партийной конференции 28/I-2/II 1925 г. / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Изд-во Бакинский рабочий, 1925.- 298 с.
 • Национальный вопрос на XIII-ой общебакинской партийной конференции: 2-го мая 1924 года / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Бакинский рабочий, 1924.- 95 с.
 • Стопани, Александр Митрофанович. Нефтепромышленный рабочий и его бюджет: статистический материал / А. М. Стопани; авт. предисл. С. Г. Струмилин.- 2-е изд., испр.- Баку: Госиздат, 1924.- 172 с.
 • Отчетные материалы Бакинского Комитета АКП к XIII партконференции / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Изд-во Бакинский рабочий, 1924.- 244 с.
 • Стенографический отчет XIII общебакинской партийной конференции с 26 апреля по 3 мая 1924 г. / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку : Изд-во Бакинский рабочий, 1924.- 268 с.
 • Бакинская нефтяная промышленность за три года национализации: 28 мая 1920 - 28 мая 1923 / Государственное Объединение Азербайджанской Нефтяной промышленности.- Баку, 1923.- 166 с.
 • Материалы Бакинского Комитета АКП к XII партконференции / Бакинский Комитет АКП(б).- Баку: Изд-во Бакинский рабочий, 1923.- 144 с.
 • Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1921-1922 операционный год: с приложением краткого очерка за 1-ое полугодие 1922-1923 операционного года / Государственное Объединение Азербайджанской Нефтяной промышленности.- Баку: 2-я Гостипография Азполиграфтреста Н.К.П. и Т., 1923.- 78 с.
 • Обзор бакинской нефтяной промышленности за два года национализации: 1921-1923 гг.- Б. м.: б. и., б. г.- 330 с.
 • Стенографический отчет XII Общебакинской Конференции АКП: 6-12 июня 1923 года / Бакинский Комитет АКП(б) - Баку: Изд-во Бакинский рабочий, 1923.- 228 с.
 • Обзор бакинской нефтяной промышленности за два года национализации: 1920-1922 / авт. предисл. А. П. Серебровский.- Б. м. : б. и., 1922.- 280 с.
 • Отчет Бакинского Комитета АКП: 25 января-1 марта 1922 г.- Баку : Издание БК АКП(б), 1922.- 61 с.
 • Львов, Владимир Владимирович. В нефтяном царстве: очерк Бакинских нефтяных промыслов / В. В. Львов.- 5-е изд.- М.: Тип-я Русского Товарищества печатного и издательского дела, 1915.- 48 с.
 • К вопросу об устройстве рабочих поселков в бакинском промысловом районе: записки Бакинской Городской Главы Л. Л. Быча и Заведывающего Земельным бюро П. Ф. Илюшкина.- Баку: Тип-я И.Л. Штейнера, 1915.- 21 с.
 • Нефтяная промышленность и торговля зимой 1914-1915 года / Статистическое бюро съезда бакинских нефтепромышленников.- Баку: Труд, 1915.- 68 с.
 • Радищев, С. О злободневных вопросах Бакинской нефтяной промышленности / С. Радищев.- Баку: Тип-я Труд С.Г. Берладира и К-о, 1915.- 44 с.
 • Вышетравский, Сергей Антонович. О нефтяном хозяйстве в России в связи с будущностью Апшеронского полуострова / С. А. Вышетравский.- Баку: Тип-я "Трудъ" С.Г. Берладира и К-о, 1915.- 180 с.
 • Брилинский, А. Общий очерк развития Бакинской нефтяной промышленности и законодательства о нефти / А. Брилинский. - Б. м. : б. и., 1915. - 229 с.
 • Нефтяная промышленность и торговля зимой 1913-1914 года / Статистическое бюро съезда бакинских нефтепромышленников.- Баку: Тип-я Труд, 1914.- 72 с.
 • Вопрос о нефтяном кризисе в Бакинском Отделении императорского Русского Технического Общества.- Баку: Первое Типографское Товарищество, 1913.- 27 с.
 • Жилища бакинских нефтепромышленных рабочих: по данным анкеты профессионального о-ва рабочих механического производства.- Баку: Тип-я И.Л. Штейнера, 1913.- 139 с.
 • Краткий обзор деятельности съезда Бакинских Нефтепромышленников по народному образованию за время 1897 по 1912 г.- Баку: Тип-я Труженик А.А. Куинджи, 1913.- 59 с.
 • Нефтяная промышленность и торговля зимой 1912-1913 года / Статистическое бюро Совета съезда бакинских нефтепромышленников.- Баку: Труд, 1913.- 80 с.
 • Нефтяная промышленность и торговля зимой 1911-1912 года / Статистическое бюро съезда бакинских нефтепромышленников.- Баку: Труд, 1912.- 74 с.
 • Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1911 год / Совет съезда бакинских нефтепромышленников.
  Т. 2.- Баку: Тип-я I-го Типографского Т-ва и "Труд", 1912.- 466 с.
 • Шавров, Николай Николаевич. Судоходство и торговля в южной части Каспия / Н. Н. Шавров.- СПб.: Тип-я Усманова, 1912.- 176 с.
 • Петрович, П. Рабочие Бакинского нефтепромышленного района / П. Петрович.- Тифлис: Тип-я. канц. Наместника Е.И.В. на Кавказе, 1911.- 53 с.
 • Нефтяная промышленность и торговля зимой 1909-1910 года / Статистическое бюро съезда бакинских нефтепромышленников.- Баку: Труд, 1910.- 58 с.
 • Семин, Орест. Основные вопросы местного самоуправления: земская реформа на Кавказе и в нефтепромышленном районе города Баку: с приложением обзора коммунальных Положений Западной Европы и России и земской сметы Закавказского края / О. Семин.- Баку: Труд, 1910.- 96 с.
 • Забастовки бакинских нефтепромышленных рабочих в 1907 году / Совет съезда бакинских нефтепромышленников; сост. В. И. Фролов.- Баку: Труд, 1908.- 32 с.
 • Всеподданейший отчет о произведенной в 1905 году, по высочайшему повелению, сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской губернии.- Баку, 1905.- 686 с.
 • Двадцатипятилетие товарищества нефтяного производства братьев Нобель: 1879-1904.- СПб.: Тип-я Т-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1904.- 171 с.
 • Потребление нефти и нефтяных продуктов в России: статистический обзор.
  Ч. 1: Перевозка нефтяных грузов.- Баку: Тип-я А.К. Касабова, 1904.- 291 с.
 • Обзор бакинской губернии за 1902 год: приложение ко всеподданнейшему отчету.- Баку: Тип-я губернского управления, 1903.- 63 с.
 • Бакинская нефтяная промышленность: историко-статистический очерк / Комиссия по устройству нефтяного отдела на кавказской юбилейной выставке в 1901 году; сост. Г. Е. Старцев.- Бакы: Араз, 1901.- 88 с.

İngilis dilində

 • Baku Guide: all you need to know.- Baku: Sharg-Garb, 2020.- 118 p.- İngilis və rus dillərində.
 • New Baku: 100 top highlight: [photo album] / idea B. Bagirzade; text L. Abdulina; trans. E. Bagirov; ed. N. Gasimzade; phot.: F. Khayroulin [et al.].- Baku, 2019.- 132 p.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində.
 • Old Baku: [photo album] = Köhnə Bakı: [fotoalbom] = Старый Баку: [фотоальбом] / State Film Fund of the Republic of Azerbaijan, State Archive of the Republic of Azerbaijan; idea B. Bagirzade; text L. Abdulina; trans. E. Bagirov; ed. N. Gasimzade; phot.: F. Khayroulin [et al.].- Baku, 2019.- 132 p.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində.
 • Elliott, Mark. Azerbaijan: guide / M. Elliott.- 5th ed.- Baku: TEAS Press, 2018. - 424 p.- İngilis dilində.
 • Mahmudov, Yagub Mikayil oglu. Genocide of Turkic-Muslim population of Azerbaijan in 1918-1920 / Y. M. Mahmudov; scientific ed.: N. Mammadzade, İ. Niftaliyev ; trans. S. Almammedova; History Institute Academic Council within ANAS.- Baku: Turkhan PPA, 2018.- 96 p.- İngilis dilində.
 • Landscape Concept Design of Bibi Heybat Oil Field / Hong Kong Oil Gas Limited.- w. p.: w. p., w. y.- 40 p.- İngilis və Çin dillərində.
 • Sultanov, Chapay. History Does Not Like the Subjunctive Mood, and Yet... / Ch. Sultanov; trans. from Russian by O. Tynkevich; ed. B. Johnes.- Baku: TEAS Press, 2016.- 564 p.- İngilis dilində.
 • Baku = Баку / tərt. S. Məmmədov.- Baku: Qismət, w.y.- 64 p.- İngilis və rus dillərində.
 • Baku 2015: 1st European Games / The National Olympic Committee of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Şərq-Qərb, 2015.- 127 p.- İngilis dilində.
 • Qajar, Chingiz. Baku and Europe: historical essays / C. Qajar; Azerbaijan Culture Foundation.- Baku: East West, 2015.- 96 p.- İngilis dilində
 • Baku: museums, reserves, galleries: a tourist guide / trans. Z. Beadle; ed. L. Rahmanova.- Baku: Golden book, 2015.- 145 p.- İngilis dilində.
 • Parks of Baku: a tourist guide / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; trans. Z. Beadle; ed. L. Rahmanova; text by E. Eyubov.- Baku: Golden book, 2015. - 99 p.- İngilis dilində.
 • Sultanov, Rain Aladdin oglu. The Jazz History of Azerbaijan / R. A. Sultanov; trans.: T. Veliyev, M. Brown, S. Efendiyeva; ed. L. Efendiyeva; Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Efendi Publishing House, 2015.- 325 p.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində.
 • Azerbaijan journey far inland.- Baku: w. p., w. y.- 12 postcards.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində.
 • Baku Street Directory: from Azadlig Square to Zoroastrian Temples: street directory.- Baku: w. p., w. y.- 224 p.- İngilis dilində.
 • Images of Cultural & Natural Heritage of Azerbaijan: photoalbum / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; phot. E. Jafarov.- Baku, 2014.- 175 p.- İngilis dilində.
 • Museum of Contemporary Art Baku: photoalbum / Heydar Aliyev Foundation; préface by M. Aliyeva.- Baku: Chashioglu, 2014.- 60 p.- İngilis dilində.
 • National Museum of Fine Art Azerbaijan / Heydar Aliyev Foundation; text by J. Hasanzadeh.- Baku: Chashioglu, 2014.- 59 p.- İngilis dilində.
 • Fatullayev-Figarov, Shamil Seyfulla oglu. Architects of Baku: late XIX- early XX centuries / Sh. S. Fatullayev-Figarov; head of the proj. E. Gasimzadeh; Union of Architects of Azerbaijan Republic.- Baku: Sharg-Garb, 2013.- 296 p.- İngilis dilində.
 • Fatullayev-Figarov, Shamil Seyfulla oglu. Architectural encyclopedia of Baku / Sh. S. Fatullayev-Figarov; head of the project E. Gasimzadeh; ed. A. B. Shiralizade; Union of Architects of Azerbaijan Republic.- Baku: Sharg-Garb, 2013.- 524 p.- İngilis dilində.
 • Mammadov, Fazil Gulam oglu. Architectural Ties of the Schools of Architecture in the Medieval Azerbaijan / F. G. Mammadov; head of the proj. E. Gasimzadeh; Union of Architects of Azerbaijan Republic.- Baku: Sharg-Garb, 2013.- 192 p.- İngilis dilində.
 • Fatullayev-Figarov, Shamil Seyfulla oglu. Architecture of Absheron / Sh. S. Fatullayev-Figarov; head of the proj. E. Gasimzadeh; Union of Architects of Azerbaijan Republic.- Baku: Sharg-Garb, 2013.- 504 p.- İngilis dilində.
 • Memories of Baku / F. Akhundov [et al.]; ed. N. V. Iljine.- Seattle: Marquand Books, 2013.- 152 p.- İngilis dilində.
 • Fatullayev-Figarov, Shamil Seyfulla oglu. Town Planning and Architecture of Azerbaijan in the XIX- Early XX Centuries / Sh. S. Fatullayev-Figarov; head of the proj. E. Gasimzadeh; Union of Architects of Azerbaijan Republic.- Baku: Sharg-Garb, 2013.- 472 p.- İngilis dilində.
 • Baku: Polish Places in Baku / Polşa Respublikasının Bakıdakı Səfirliyi; tərc.: S. Piriyeva, V. Mustafayeva; mətnin müəl. V. Quretski.- Bakı, 2012.- 17 s.- İngilis dillində.
 • Baku & the Best of Azerbaijan.- London: Time Out Guides Ltd, 2012.- 224 p.- İngilis dilində.
 • Baku: Old Town / ill. K. S. Mamedov.- Baku: w. p., w. y.- 13 loose leaves.- İngilis dillində.
 • Discover Baku: your tourist guide to Baku / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; ed. L. Jevanshir [et al.].- Baku: w. p., 2012.- 140 p.- İngilis dilində.
 • Modern Baku = Современный Баку / project, photos by K. S. Mamedov.- Baku: w. p., 2012.- 12 loose leaves.- İngilis və rus dillərində.
 • Republic of Azerbaijan.- Baku: Heron, 2012.- 2 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Ziyadkhan. The Art of Azerbaijan / Z. Aliyev, A. Khalilov; project head N. Mehdiyev; eng. trans. S. Ibrahimova; ed. staff A. Huseynov [et al.]; chief ed. Z. Aliyev; The Ministry of Youth and Sport's of the Republic of Azerbaijan
  Vol. I: Fine Art Decorative Applied Art Architecture.- Baku: Letterpress, 2012.- 176 p.- İngilis dilində.
 • The Baku Map.- Baku: w. p., w. y.- 1 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: guidebook / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; head of project A. Garayev; ed.: R. Humbatov, M. Aliyeva, F. Rzayeva.- 6th ed.- Baku: AzerOlympic International Company, 2011.- 316 p.- İngilis dilində.
 • Baku nights: photoalbum / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku: AzerOlympic International Company, w. y.- 36 p.- İngilis dilində.
 • Baku- Home of Eurovision 2012 / project, photos by K. S. Mamedov.- Baku: w. p., 2011.- 12 loose leaves.- İngilis dilində.
 • Baku: guide: for the in-depth traweller / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku: AzerOlympic International Company, 2011.- 123 p.- İngilis dilində.
 • Baku: music sealed in stone = Баку: музыка, застывшая в камне / project, photos by K. S. Mamedov.- Baku, 2011.- 12 loose leaves.- İngilis dilində.
 • Baku: Old Town / project aut., phot. K. S. Mamedov.- Baku, 2011.- 15 loose leaves.- İngilis dilində.
 • National Parks of Azerbaijan = Национальные парки Азербайджана.- Baku: AzerOlympic International Company, 2011.- 96 p.- İngilis və rus dillərində.
 • New Baku / project aut., phot. K. S. Mamedov.- Baku, 2011.- 15 loose leaves.- İngilis dilində.
 • New Baku / project aut., phot. K. S. Mamedov.- Baku, 2011.- 12 loose leaves.- İngilis dilində.
 • Old Baku / project aut. K. S. Mamedov.- Baku, 2011.- 12 loose leaves.- İngilis dilində.
 • Baku.- Baku: Qismət, 2010.- 24 colour photo.- İngilis dilində.
 • Baku: Old Town: XIV-XX cc. / project aut. K. S. Mamedov.- Baku: HVS Production, 2010.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).- İngilis dilində
 • IcheriSheher / Administration of State Historical-Architectural Reserve "Icherisheher" under the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan.- Baku: w. p., 2010.- 12 loose leavesş- İngilis dilində.
 • Old & New Absheron. Old Baku. The Ensemble of Shirvanshah's Palace. XV c. Old Baku. The Temple Atashgah. XVIII c. / project aut. K. S. Mamedov.- Baku: HVS Production, 2010.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).- İngilis dilində.
 • Old & New Baku: Pages of History / project aut. K. S. Mamedov.- Baku: HVS Production, 2010.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: photos / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; photogr. Rafael.- Baku: AzerOlympic International Publishing House, w. y.- 10 postcards.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: historical sites: photos / photogr.: A. Najafov, J. Najafova.- w. c.: [w. p.], w. y.- 12 postcards.- İngilis dilində.
 • Baku = Bakı = Баку.- Baku: Qismət LTD & Novruz, w. y.- 24 colour photo.- İngilis, Azərbaycan və rus dillərində.
 • Baku nights: photoalbum / Azerbaijan Development Company, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku, 2009.- 36 p.- İngilis dilində.
 • Baku: Old Town / project aut., phot. K. S. Mamedov.- Baku: M’Studio, 2009.- 12 loose leaves.- İngilis dilində.
 • Mirbabayev, Miryusif Fazil ogly. Concise History of Azerbaijani Oil / M. F. Mirbabayev; scien. ed. R. I. Shukyurov.- 2th. ed.- Baku: Azerneshr, 2009.- 340 p.- ingilis dilində
 • Icherisheher: Yesterday and Today / Administration of State Historical-Architectural Reserve "Icherisheher" under the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan; aut. proj. E. Primov; ed. A. Guliyev; phot. E. Hagverdiyev.- Baku, 2009.- 60 p.- İngilis dilində.
 • Magnificent Baku / photogr.: A. Najafov, J. Najafova.- w. c.: [w. p.], w. y.- 12 postcards.- İngilis dilində.
 • Qajar, Chingiz. Old Baku / C. Qajar; trans. R. Samadov; ed. A. Abbasov; Friends of Azerbaijani Culture Foundation, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku: OKA Ofset, 2009.- 204 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: photoalbum / phot. Rafael.- Baku: AzerOlympic International Company, 2008.- 36 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: photoalbum / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku: AzerOlympic International Company, w. y.- 10 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: travel information and 10 postcards about Azerbaijan: photoalbum / The Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan Respublic.- Baku: AzerOlympic International Company, 2008.- 24 p.- İngilis dilində
 • Baku [Postcards].- Baku: AzerOlympic International Company, w. y.- 10 colour photo.- İngilis dilində.
 • Hotels of Baku / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Chashioglu, 2008.- 60 p.- İngilis dilində.
 • Visa in Baku.- Kyiv: Summit-Book, 2008.- 64 p.- İngilis dilində.
 • Icherisheher in Baku / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan; trans. A. Azimov; text: R. Huseynov, N. Jafarova.- Baku: Digital Age Production, 2007.- 32 p.- İngilis dilində.
 • Monuments of Azerbaijan.- Baku, 2007.- 37 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: photoalbum.- Baku: AzerOlympic International Company, 2006.- 35 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijan: tourism regions = Азербайджан: туристические регионы.- Baku: Chashioglu, 2005.- 134 p.- İngilis dilində
 • Museums and theatres of Baku = Музеи и театры Баку.- Baku: Chashioglu, 2005.- 19 p.- İngilis və rus dillərində.
 • Monuments of Azerbaijan Culture / project aut. K. S. Mamedov.- Baku: HVS Production, 2004.- 1 el. opt. disk (DVD-ROM).- İngilis dilində.
 • Baku: album / comp. by F. Ashrafoglu; text by: R. Badalov, S. Valiyev.- Baku: TUTU Publishing, 2001.- 191 p. - İngilis dilində.
 • Giyasi, Jafar. Azerbaijan Fortresses: castles / J. Giyasi; trans. Sh. Djabiroglu; il. F. Mamedov.- Bakı: Interturan, 1994.- 264 p.- İngilis dilində.
 • Agayev, Emil. Baku: a guide / E. Agayev; trans. from rus., ed. A. Calvert; ed.: M. Derzhavina, I. Vishnevskaya.- Moscow: Raduga Publishers, 1987.- 200 p.- ingilis dilində.

Digər dillərdə

 • Aşurbeyli, Sara. Bakü şehrinin tarihi / S. Aşurbeyli; terc. S. Üçgül.- İstanbul: TEAS Press, 2018.- 501 s.- Türk dilində.
 • Cheishvili, Ana. A la découverte de Bakou: voyages de Hugues Krafft dans le Caucase = Discovering Baku: Hugues Krafft's journeys to the Caucasus / A. Cheishvili; ed. U. Muller.- Bakou: TEAS Press, 2017.- 72 p.- Fransız və ingilis dillərində.
 • Azerbaïdjan: un carrefour des cultures et des civilisaitons / Fondation Heydar Aliyev; phot.: F. Khayrulin, V. Amroullayev, A. Avgustinov; phot E. Khalilov.- Bakou: Bestpack, 2014.- 58 p.- Fransız dilində.
 • Bakou-Paris [Multimedia] / Fondation Heydar Aliyev; trad. N. Huseynov ; chef de projet M. Moussayev.- Bakou : Tchachioglou, s. an.- 1 el. opt. disk (CD-DA).- Fransız və Azərbaycan dillərində.
 • Avalov, Elturan Veli oglu. Itchericheher: reproductions / E. V. Avalov; Fondation Heydar Aliyev.- Bakou: Tchachioglou, w. y.- 17 cartes.- Fransız dilində.
 • Avalov, Elturan Veli oglu. Itchericheher: riproduzione / E. V. Avalov; Fondazione Heydar Aliyev.- Baku: Tchachioglu, w. y.- 17 cartolina.- İtalyan dilində.
 • Miniatures d’Azerbaīdjan: reproductions / Fondation Heydar Aliyev; aut. du texte Dj. Hassanzade; trad. N. Huseynov.- Bakou: Bestpack, s. an.- 20 cartes.- Fransız dilində.
 • Musée d'art contemporain Bakou: photoalbum / Fondation Heydar Aliyev; préface M. Aliyeva; comp. A. Sadıkhzade; trad. N. Huseynov.- Bakou : Bestpack, 2014.- 149 p.- Fransız dilində.
 • Aserbaidschan / Heydär Äliyev Stiftung; fot.: E. Chalilov [et al.].- Baku: Sharg-Garb, 2013.- 355 S.- Alman dilində.
 • Das Museum für zeitgenössische Kunst Baku: photoalbum / Heydär Äliyev Stiftung; vorwort M. Aliyeva.- Baku: Tschachioglu, 2013.- 60 S.- Alman dilində.
 • Musee d'art contemporain Bakou: photoalbum / Fondation Heydar Aliyev; préface M. Aliyeva.- Bakou: Tchachioglou, 2013.- 60 p.- Fransız dilində.
 • Azerbaïdjan / Fondation Heydar Aliyev; phot. E. Khalilov [et al.].- Bakou: Şərq-Qərb, 2012.- 355 p.- Fransız dilində.
 • Wiktor-Mach, Dobrosława. Życie codzienne w Baku / D. Wiktor-Mach; red. E. Sobolewska.- Warszawa: Dialog, 2011.- 93 s.- Polyak dilində.
 • Baku - Napoli: le Citta' Gemellate: 1972: album di foto / Ambasciata della Republica dell'Azerbaigian nella Republica Italiana; aut.-comp. E. Z. Karimov; trad. in it. A. Rafiyeva.- Roma, 2010.- 95 p.- İtalyan dilində.
 • Bellissima Baku: album / Ambasciata della Republica dell'Azerbaigian nella Republica Italiana; trad. in ital. A. Rafiyeva, aut.-comp. E. Z. Karimov.- Roma, 2010.- 227 p.- İtalyan dilində.
 • Benvenuti a Baku: album / Ambasciata della Republica dell'Azerbaigian nella Republica Italiana.- Roma, 2010.- 96 p.- İtalyan dilində.
 • Agaïev, Emile. Bakou: guide touristique / E. Agaïev; trad.: J.-P. Dussaussois, C. Emery.- Moscou: Edit. Radouga, 1987.- 199 p.- Fransız dilində.
 • Agajew, Emil. Baku: Reiseführer / E. Agajew ; aus dem rus. übers. von H. Both; red.: M. Dershawina, M. Petri, M. Tolstowa.- Moskau: Raduga-Verlag, 1987.- 200 S.- Alman dilində.
 • Agáev, Emil. Baku: guía / E. Agáev; trad. del ruso por D. Sandoval; red. M. Derzhávina; red. de la trad. V. Belilin.- Moscú: Editorial Ráduga, 1987.- 201 с.- İspan dilində.